Sähkötekniikka

Sähkötekniikka

Nykyteknologialla voidaan valmistaa aurinkoenergiasta polttoainetta ja edistää ihmisten hyvinvointia erilaisin sähköisin sovelluksin. Sähkö on avainroolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sähkötekniikan osaajana pääset vaikuttamaan tulevaisuuteen.

Sähkötekniikka sopii sinulle, jos et arkaile haasteiden edessä ja olet kiinnostunut paitsi asioiden toimintaperiaatteista, myös luonnontieteistä: sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä.

Sähkötekniikan osaajana olet mukana rakentamassa teknologista murrosta ja sähköistä tulevaisuutta. Digitalisaatio ja energian internet tuovat uusia mahdollisuuksia sähköverkon hyödyntämiseen. Myös uusiutuvan energian tuotanto ja energiankäytön tehostamisen tarve tarjoavat sähkötekniikan osaajille monipuolisia uramahdollisuuksia.

▶️ VIDEO: Opiskelijat ja tutkijatohtori kertovat sähkötekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT (teksti jatkuu videon jälkeen).

Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ohjelmassa opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä siirretään ja käytetään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä.

Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Syvennyt muun muassa älykkääseen sähköverkkoon, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan. Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet.

Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella. Erotumme joukosta laaja-alaisuudella: sähkötekniikan ohjelmassamme yhteistyö muiden tekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä ja ohjelmassa on myös vahva kytkentä talouden opintoihin.

Miksi opiskella sähkötekniikkaa?

"Juuri nyt sähkötekniikan ala mullistaa maailmaa enemmän kuin koskaan"

Haastattelimme sähkötekniikan professori Jarmo Partasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi sähkötekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella sähkötekniikkaa

Sähkötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
17.3.–31.3.2021 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.