Sähkötekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Kehittyvät energiajärjestelmät, tehokkaasti energiaa käyttävä teknologia, älykkäät sähköverkot, sähköistyvä liikenne ja sähkömarkkinat työllistävät sähkötekniikan diplomi-insinöörejä nyt ja tulevaisuudessa.

Uusia osaajia tarvitaan tuotekehitykseen, projekti-insinööreiksi, myyntiin ja markkinointiin sekä johtotehtäviin. Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi sähköteknisten laitteiden ja niiden tuotannon suunnittelua, tuotekehitystä, teknistä myyntiä tai tuotannon johtamista.

Kasvava tarve on myös sähkökaupan insinööreille sekä juridiset pätevyydet hallitseville sähkötöiden johtajille. Sähkölaitoksissakin eletään muutosten aikaa yksityisten aurinko- ja tuulivoimaloiden yleistyessä. Sähkötekniikan insinööreille riittää siis työsarkaa niin teollisuudessa kuin kunnallisissakin tehtävissä.

LUTin sähkötekniikan koulutus on antanut alkusysäyksen usealle alan merkittävälle toimijalle ja kehittyvälle yritykselle, joista osa toimii Lappeenrannassa. Työtehtäviä tarjoavat niin suuret kansainväliset yritykset kuin alan pienet ja keskisuuret toimijat. 

Sähkötekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

 • Elektroniikkasuunnittelija
 • Sähkökäytön johtaja
 • Automaatioinsinööri teollisuudessa
 • Sähköverkkojen suunnittelija jakeluyhtiössä
 • Tuotekehitysinsinööri elektroniikka-alan yrityksessä
 • Toimitusjohtaja sähköyhtiössä
 • Pörssimeklari sähköpörssissä
 • Markkinointijohtaja teknologiateollisuudessa
 • Sähkökaupan asiantuntija sähköyhtiössä
 • Tutkija yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa
 • Asiantuntija tuulivoimayhtiössä
 • Tehoelektroniikan asiantuntija sähköautoteollisuudessa
   

"Tärkeintä on, että työ on mielenkiintoista, niin jaksaa painaa"

LUTista valmistunut Tomi Kainusalmi (Senior Design Engineer, ABB) tiesi jo yläasteiässä, mitä hän haluaa isona tehdä. Sähkö ja elektroniikka olivat aina kiehtoneet häntä, joten sähkötekniikka oli ainoa oikea alavalinta.

Tutustu Tomin tarinaan

 

Sähkötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
18.3.–1.4.2020
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.