Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta välttämättömiä muutoksia käynnistetään parhaillaan eri puolilla maailmaa. Energiantuotannon, teollisuuden, liikenteen, rakentamisen ja ruuantuotannon ratkaisut määrittelevät sen, miten yhteiskunta onnistuu siirtymään kestävän kehityksen aikaan.

Ympäristötekniikka etsii rohkeasti uusia ratkaisuja tulevaisuuden merkittäviin kysymyksiin. Ympäristön tilan ja toiminnan vaikutusten huomioiminen ovat myös yrityksille yhä tärkeämpiä, sillä ympäristölainsäädäntö tiukentuu ja kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy. Muutoshaasteiden edessä systeemejä ymmärtävälle ympäristötekniikan osaajille on yhä enemmän tarvetta ympäri maailmaa.

LUTissa ympäristötekniikka pohjautuu vahvasti elinkaariajatteluun: koulutuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan kaikkia päästölähteitä eli päästöjä maahan, veteen ja ilmaan alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantotoimintaan, logistiikkaan ja kulutukseen sekä näitä ohjaaviin yhteiskunnallisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin.

Ympäristötekniikka on sinun valintasi, jos haluat työskennellä yleisen hyödyn eteen ja uskot tekniikan ja yritystoiminnan mahdollisuuksiin kehityksessä. Lähestyt haasteita ratkaisukeskeisesti ja haluat ymmärtää järjestelmiä ja prosesseja. Myös kiinnostus luonnontieteitä ja kestävyyttä kohtaan ovat tärkeitä ominaisuuksia.

▶️ VIDEO: Opiskelijat ja tutkijatohtori kertovat ympäristötekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT (teksti jatkuu videon jälkeen).

Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ympäristötekniikan koulutuksessa opit arvioimaan ja vaikuttamaan siihen, miten kulutustottumukset sekä tuotantotavat vaikuttavat ympäristöömme. Haastavia ongelmia ratkotaan kehittämällä kokonaan uudenlaisia, innovatiivisia liiketoimintamalleja sekä kestäviä, teknisiä järjestelmiä.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous ovat koulutusohjelmamme keskeisiä painopisteitä. Saat vastauksia siihen, kuinka vähentää tuotteiden valmistuksen ja koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia veden tai ilman laatuun sekä miten tuotteista aiheutuvaa luonnonvarojen kulutusta vähennetään ja hiilijalanjälkeä pienennetään.

Ympäristötekniikka perustuu monitieteelliseen kestävyystutkimukseen, joka yhdistää tekniikkaa, taloutta, luonnontieteitä, yhteiskuntatieteitä sekä lainsäädäntöä. Ympäristötekniikan koulutus antaa valmiudet arvioida erilaisia systeemejä ja näiden vaikutuksia toisiinsa. Opit vertailemaan ja arviomaan kestäviin ratkaisuihin johtavia eri reittejä. Perehdyt myös kestävyysmuutokseen liittyviin lakeihin ja liiketoimintaan. Lisäksi opit viestimään ympäristöasioista eri kohderyhmille.

Miksi opiskella ympäristötekniikkaa?

"Pian kaiken tekniikan ja talouden on oltava ympäristöystävällistä"

Haastattelimme ympäristötekniikan professori Lassi Linnasta ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi ymparistötekniikka on kannattava alavalinta.

Lue 5 syytä opiskella ympäristötekniikkaa

Ympäristötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
17.3.–31.3.2021 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

 
Miten ilmastokriisi ratkaistaan?
Lisää videoita LUT YouTubessa »