Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikka ratkoo ihmiskunnan suuria haasteita: miten muuttaa nykyisiä tuotanto- ja kulutustapoja kestävämpään suuntaan tilanteessa, jossa ilmasto lämpenee uhkaavasti, ilman ja vesistöjen laatu heikentävät elämänlaatua ja jätteille ei löydy enää sijoituspaikkoja. Ympäristön huomioiminen on myös yrityksille yhä tärkeämpää, sillä ympäristölainsäädäntö kiristyy ja asiakkaiden ympäristötietoisuus lisääntyy.

Väestömäärän kasvaessa ja ihmisten siirtyessä asumaan yhä suurempiin kasvukeskuksiin tarvitaan osaamista, jonka turvin yhteiskunnan kehittyminen on kestävällä pohjalla.

Kasvihuonekaasupäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä ja hyvä ilman- ja vedenlaatu säilytettävä. Luonnon ja ihmisen tasapainon hallinta on haasteellinen tehtävä, mikä tarjoaa mittaamattomat mahdollisuudet opiskella ja tutkia uusia puhtaamman tulevaisuuden ratkaisuja.

Ympäristötekniikka on sinun valintasi, jos olet kiinnostunut ilmastonmuutoksen hillinnästä ja hallinnasta. Myös kiinnostus tekniikkaa sekä luonnontieteitä kohtaan ovat ympäristöteekkarille tärkeitä ominaisuuksia.

Mitä ympäristötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ympäristötekniikan koulutus antaa valmiudet arvioida ja vaikuttaa siihen, miten vaihtoehtoiset valmistustavat, teknologiat ja järjestelmät vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja kuormittavat luontoa.

Opit tarkastelemaan hiilijalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä läpi koko tuotteen elinkaaren unohtamatta muutakaan luonnon kuormitusta. Ymmärrät, miten energian ja vedenkulutusta voidaan vähentää tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Osaat myös viestiä ympäristöasioista erilaisille kohderyhmille.

Perehdyt ilmastonmuutoksen näkökohtiin eri toimialojen näkökulmista. Energiantuotannon, liikkumisen, rakentamisen ja ruoantuotannonratkaisut määrittelevät sen, miten kestävällä tavalla yhteiskunta onnistuu siirtymään kasvihuonekaasuvapaaseen yhteiskuntaan.

Ympäristötekniikka

Tutkinto
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
14.-28.3.2018 klo 15.00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Miten ilmastokriisi ratkaistaan?
Lisää videoita LUT YouTubessa »