Ympäristötekniikan opiskelijoita
Julkaistu 3.3.2022
Päivitetty 3.3.2022

Haastattelimme professori Lassi Linnasta ja kokosimme sinulle viisi syytä, miksi ympäristötekniikka on järkevä alavalinta.

1. Ympäristötekniikkaa tarvitaan kaikkien isojen haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja kestävän ruokahuollon ratkaisuissa

Ympäristötekniikka arvioi ja vaikuttaa siihen, miten vaihtoehtoiset valmistustavat, teknologiat ja järjestelmät vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja kuormittavat luontoa. Tärkein tehtävä on luonnonarvojen säilyttämisen ja ihmisen toiminnan välisen tasapainon hallinta.

Ratkaisuja haetaan muun muassa energian käytön tehostamiseen ja ilman laadun parantamiseen, ruuan riittävyyteen sekä vesien suojeluun – ympäristötekniikka vaikuttaa käytännössä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

2. 5–10 vuoden päästä kaikki tekniikka on ympäristötekniikkaa

Nykyisillä kulutustavoilla maapallon luonnonvarat riittävät vuosittain elokuuhun asti, ja lopun vuodesta maapallo kuluttaa yli varojen. Tämä tarkoittaa, että luonnonvaroja käytetään 1,5 kertaisesti enemmän kuin maapallo sietää. 

Väestömäärän kasvaessa ja eri raaka-aineiden huvetessa ihmisten on jatkossa tultava toimeen aikaisempaa pienemmällä luonnonvarojen ja energiankulutuksella. Tulevaisuudessa maapallolla ei ole varaa toimia millään muulla tavalla, kuin että kaikki tekniikka ja talousjärjestelmien toiminta on ympäristöystävällistä. 

Energiantuotannon, teollisuuden, liikenteen, rakentamisen ja ruokahuollon ratkaisut määrittelevät sen, miten kestävällä tavalla yhteiskunta onnistuu siirtymään kasvihuonekaasuvapaaseen aikaan.

Henkilö pesee käsiä pulppuavan veden alla

3. Työtehtäviä alalla kuin alalla

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörien työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Monella muualla alalla uusista työpaikoista on jo pulaa, mutta ympäristötekniikan saralla työpaikkoja syntyy koko ajan lisää.

Ympäristötekniikan osaajat eivät työllisty vain yhden tietyn toimialan palvelukseen vaan voivat työskennellä kaikilla toimialoilla. Laaja-alaisen koulutuksen tuottama, eri aloja läpileikkaava osaaminen mahdollistaa myös erilaiset urasiirtymät ja -vaihdot varsin joustavasti.

Ympäristöinsinöörit työllistyvät sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ympäristöosaamisen kehittämiseen liittyviin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Työnsarkaa tarjoavat mm. teollisuuden ja palvelualojen ympäristöasiat sekä erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät.

Myös eri aloilla toimivat konsultointiyritykset työllistävät ympäristöasiantuntijoita yhä enemmän.

4. Ympäristötekniikka on monipuolinen yhdistelmätekniikkaa, taloutta ja luonnontieteitä

Ympäristötekniikassa otetaan huomioon kestävän kehityksen kaikki kolme eri osa-aluetta – ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen – kun etsitään ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja.

LUTissa ympäristötekniikka pohjautuu vahvasti elinkaariajatteluun: koulutuksessa ja tutkimuksessa tarkastellaan kaikkia päästölähteitä eli päästöjä maahan, veteen ja ilmaan alkaen raaka-aineiden hankinnasta tuotantotoimintaan, logistiikkaan ja kulutukseen sekä näitä ohjaaviin yhteiskunnallisiin ja lainsäädännöllisiin tekijöihin.

Koulutukseen kuuluukin ympäristötekniikan ohella myös merkittävä määrä muiden tekniikan alojen, kuten fysiikkaa, energiaa ja energiaan liittyviä laskentoja, sähköön ja kemiaan liittyviä kokonaisuuksia sekä talouden, johtamisen ja juridiikan kursseja.

left

Video: Opiskelijat ja tutkijaopettaja kertovat ympäristötekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

5. Pääset tekemään töitä kehityksen kärjessä, luomaan uutta ja soveltamaan vanhaa 

Ympäristötekniikka on ala, joka vaatii avoimuutta uusille näkökulmille: alalla ei ole vakiintuneita ratkaisuja, vaan osaajat etsivät jatkuvasti uusia ratkaisuja sekä vanhoihin että uusiin ongelmiin. Uutta kehitettäessä on vanhoista malleista luovuttava ja uskallettava koskea saavutettuihin etuihin.

Ympäristötekniikka yhdistää tarpeen mukaan olemassa olevaa ja uutta tekniikkaa ympäristön kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi. Alalla ei ratkota pelkästään yksittäisiä asioita vaan isoja kokonaisuuksia, kuten ympäristön tilaan ja maailman hyvinvointiin vaikuttavia asioita.

Ympäristöinsinöörin työpäivään voi kuulua vaikkapa energiastrategia-asioita, ruokahävikkiprojekteja, jätevesihankkeita tai muiden toimintojen tukemista esimerkiksi ympäristövastuullisessa hankinnassa. Mikä tahansa tehtävä onkaan, on tähtäin aina paremman huomisen rakentamisessa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right