Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

Katso video: Ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi valmistuneen Erikan uratarina.

Ympäristötekniikan koulutus mahdollistaa monenlaisia valintoja työuralle. Diplomi-insinöörejä työllistyy sekä yksityiselle että julkiselle sektorille kestävän toimintastrategian kehittämiseen liittyviin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Työnsarkaa tarjoavat myös mm. teollisuuden ja palvelualojen ympäristöasioihin liittyvät asiantuntijatehtävät sekä erilaiset lupa- ja viranomaistehtävät.

Myös eri aloilla toimivat konsultointiyritykset työllistävät ympäristöasiantuntijoita yhä enemmän. Tietoisuus uusien, kestävämpien ratkaisujen tarpeellisuudesta leviää sekä kuluttajien että teollisuuden keskuudessa. Lisääntynyt ympäristöhaasteiden tunnistaminen sekä ympäristönsuojeluun liittyvä säätely lisäävät ympäristöosaajien kysyntää työmarkkinoilla myös tulevaisuudessa.

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • Kestävyysstrategi energiateollisuudessa
  • Ympäristöasiantuntija konsultointialan yrityksessä
  • Kehitysinsinööri paperiteollisuudessa
  • Päästöasiantuntija konepajateollisuudessa
  • Ympäristötarkastaja viranomaistehtävässä
  • Energiatehokkuuden asiantuntija
  • Liikenneratkaisujen kestävyysasiantuntija
  • Ympäristötutkija
 

Ympäristötekniikka

Tutkinnot
Tekniikan diplomi-insinööri

Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)

Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua

Opetuskieli
Suomi ja englanti

Kampus
Lappeenranta

Akateeminen yksikkö
LUT School of Energy Systems

Hakuaika
18.3.–1.4.2020 klo 15:00
Lisätietoja

Lisätietoja
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.