Inversio-ongelmat

Inversio-ongelmia esiintyy hyvin monella eri alueella, kuten lääketieteen kuvantamisessa, astronomiassa ja geofysiikassa: Tehtävänä on tunnistaa rakenne tai malli annetuista mittauksista.

Matematiikan ja fysiikan laitoksen sovelletun matematiikan laboratoriossa tutkitaan tilastollisia inversiomenetelmiä, eritoten Bayesilaisia näytteistämismenetelmiä ja Kalman-suodatusta.

Sovelletun matematiikan laboratorio on osa Suomen Akatemian Inversio-ongelmien huippuyksikköä, ja vaikuttaa näin ollen alan tutkimuksen kärkirintamassa.