Joustavalla opinto-oikeudella eli JOO-oikeudella tarkoitetaan mahdollisuutta hakea opinto-oikeutta toiseen yliopistoon esimerkiksi sivuainekokonaisuuden tai yksittäisten opintojaksojen suorittamista varten. Joustava opinto-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. LUT-yliopistossa voi suorittaa tekniikan ja kauppatieteiden opintoja. Kurssitarjonta löytyy LUT-yliopiston opinto-oppaista.

LUT-yliopiston opiskelijoille ohjeet löytyvät eLUTista.

Vuonna 2024 on kaksi hakuaikaa:

1.4.-30.4. seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opintoihin
1.10.-31.10. seuraavalla kevätlukukaudella alkaviin opintoihin