Työelämän matematiikka -verkkokurssilla lasketaan lukion matematiikan kursseihin liittyviä todellisia työelämän laskutehtäviä, jotka voivat yhdistellä useamman kurssin asioita. Tehtävien aiheet käsittelevät tekniikkaa, liike-elämää, sosiaali- ja terveysalaa sekä matkailua ja ravitsemusta. Kurssi auttaa ymmärtämään, minkälaista matematiikkaa eri aloilla ja työtehtävissä tarvitaan. Lisäksi kurssi vahvistaa laskurutiinia ja auttaa siten valmistautumaan myös ylioppilaskirjoituksiin, vaikka tehtävät eivät suoraan edustakaan kirjoituksissa vastaan tulevia tehtäviä.

TyöMAA - Mathematics of Working Life is an online course for upper secondary school students. In the course students have an opportunity to calculate computational tasks in different fields and to gain a broad view of the usefulness of mathematics competence, while at the same time familiarize themselves with different fields. The assignments are divided separately for short and long syllabus, but a student can choose tasks from both sections according to their level and interest. See more information and enrollment instructions in English.