left

Suomen asettaman 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla, sekä merkittävää lisäystä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin. Maakuntien ja kaupunkien rooli energiamurroksen vauhdittamisessa ja koordinoinnissa on merkittävä, jotta alueille saadaan turvattua investoinneille suotuisat olosuhteet ja hyvät tekniset lähtökohdat. Maantieteellisistä ja geopoliittisista syistä Suomen alueilla on eriarvoistumisen riski energiainvestointien sijoittumisessa.

Hankkeessa toteutettavan alueellisen tarkastelun pohjalta voidaan paremmin hahmottaa käytettävissä olevat resurssit sekä edistää näiden tehokasta käyttöönottoa. Energiainfrastruktuurin kehittäminen on avainroolissa potentiaalin toteuttamiseksi, joka puolestaan vaatii investointien linkittämistä maakuntarajojen yli aina valtakunnallisiin kehittämissuunnitelmiin asti. Hanke antaa suuntaviivoja alueen energiasektorin kehitykselle, ja kartoittaa mahdollisia kumppanuuksia ja rahoitusmahdollisuuksia vetytalousinvestointien edistämiseksi.

right

Liittyvät projektit

Tavoitteet

Hankkeessa kartoitetaan paikkatietodataan pohjautuen tuuli- ja aurinkovoiman potentiaali alueella nyt ja tulevaisuudessa. Samoin selvitetään energiaverkkojen nykytilanne ja arvioidaan potentiaalisimpia kehityssuuntia ja investointitarpeita. Lisäksi selvityksessä kartoitetaan alueen keskeisimmät vetytalouteen linkittyvät teollisuustoimijat ja arvioidaan näiden tulevaisuusnäkymiä. Lisäksi hankkeessa käsitellään myös vetytalouden sivuvirtojen (lämpö) saatavuutta ja käyttöä sekä mahdollisia tarvittavia aine- ja energiavarastoja. Merkittävimpien investointien osalta arvioidaan myös alueen talous- ja työllistämisvaikutuksia.

Yhteystiedot