Julkaistu 28.2.2022
Päivitetty 22.4.2022

Tällä sivulla

Monella pienyrittäjällä on vahva ydintoimialansa ammattitaito, ja yrityksen kasvaessa yrittäjä on edelleen tiiviisti mukana ammattiosaamista vaativissa tehtävissä. Yrityksen suunnitelmallinen kehittäminen ja yritysjohtaminen saattavat jäädä taka-alalle, ellei yrittäjä aktiivisesti päivitä osaamistaan.

Yrityksen tärkein voimavara on yrittäjä itse. Osaamisen pitäminen ajan tasalla kannattaa, jotta osaa viedä yritystä eteenpäin alan kehittyessä, sanoo yrittäjä Hanna Patrikainen Karjalan Tili- ja Isännöintikeskus Oy:stä.

Halu syventää johtamisosaamista ja kehittää omaa yritystä saivat Patrikaisen hakeutumaan LUT-yliopiston tarjoamaan Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaan eli KATI-ohjelmaan, jossa tradenomin, kauppatieteiden kandidaatin tai muuta yliopisto- tai amk-tutkintoa voi täydentää yliopistotasolla. KATI-ohjelma toimii myös väylänä kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen.

"Halusin hankkia johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijuutta voidakseni kehittää perheyritystämme. Olin pohtinut jo pidemmän aikaa kauppatieteiden opintoihin hakeutumista, ja KATI-ohjelma on sopinut todella hyvin yrittäjän elämään sekä sisältönsä että aikataulujensa puolesta. Täydennyskoulutusohjelman jälkeen aion suorittaa KTM-tutkinnon", sanoo Patrikainen.

Business Finland -menestystä harjoitustöiden avulla

Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena ja suoritetaan työn ohella. 75 opintopisteen laajuisilla opinnoilla on vahva teoreettinen perusta, mutta opetuksessa käytetään käytännönläheisiä näkökulmia. Itsenäisesti tehtävissä harjoitustöissä pureudutaan oman organisaation kehittämistarpeisiin. Patrikaisella on takanaan kaksivuotisen koulutuksen ensimmäinen vuosi.

"Omaa yritystä käsittelevät harjoitustyöt ovat auttaneet tunnistamaan ja sanoittamaan yrityksemme kehitystarpeita. Harjoitustehtävien pohjalta laadin Business Finlandille innovaatiorahoitushakemuksen yrityksemme digitalisaation kehittämiseen. Saimme rahoituksen, jossa kehitetään isännöintipalveluiden siirtämistä verkkoon sekä tilitoimistopalvelujen sähköistä taloushallintoa. Ilman KATI-ohjelman tuomaa osaamista ja harjoitustöitä rahoitus olisi todennäköisesti jäänyt saamatta, joten koulutuksen hinta on saatu moninkertaisesti takaisin", Patrikainen kertoo.

Itsensä johtamisella opinnoissa eteenpäin
Patrikainen on havainnut johtamisosaamisensa lisääntyneen jo ensimmäisen opiskeluvuodenaikana. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat strateginen johtaminen, organisaation uudistuminen sekä johtamistaidot ja HRM.

"Koulutuksen teemat tukevat toisiaan hyvin. Luennot ovat todella mielenkiintoisia, ja opetuksessa tuodaan esiin teorian yhteys käytäntöön", kuvailee Patrikainen.

Työn ohella opiskelu vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Itsensä johtamisen taidot kehittyvät ajankäyttöä suunnitellessa. Aikatauluissa pysymistä helpottaa KATI-ohjelmassa opiskelevien tiivis ryhmä.

"Opiskelu on sekä vaativaa että antoisaa. Eri aloilla työskentelevillä opiskelukavereilla on erilaisia vahvuuksia ja osaamista, joten myös vertaisoppimisella ja vertaistuella on suuri rooli opiskelussa", Patrikainen sanoo.

Hanna Patrikainen
Yrittäjä, Karjalan Tili- ja Isännöintikeskus Oy
KATI 15

(Teksti: Merja Maukonen, HR viesti 09/2020)