Koulutusteema
Johtaminen
Laajuus
3 op
Kesto
2 lähiopiskelupäivää
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Moduuli
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Muu
Oppimismenetelmät
Aiheeseen orientoiva ennakkotehtävä, 2 lähiopiskelupäivää, pari- ja ryhmätyöskentelyä, perehtymistehtävä ja omaan työhön liittyvä henkilökohtainen harjoitustyö.
Aika ja paikka
Seuraava toteutus vuonna 2025 Helsingissä.
Hakuaika
Haku moduuliin ilmoitetaan myöhemmin.
Hinta
1 250 € + alv 24 %
Kohderyhmä
Tietointensiivisten yritysten johto, keskijohto ja asiantuntijat sekä liiketoiminnan, tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjät.
Yhteystieto
Pia Ruukki , puh. +358407567576 , sähköposti Pia.Ruukki@lut.fi
Lisätiedot
Moduuli on osa Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmaa. Sen voi suorittaa myös itsenäisinä opintoina tai sisällyttää osaksi LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittavia opintoja.
left

Liiketoiminnan kannalta tärkeän tiedon tunnistaminen sekä sen analysoiminen ja jakaminen organisaation päätöksenteon kannalta keskeisille päätöksentekijöille oikeaan aikaan on oleellista. Organisaation tietovarannot ja –prosessit pitää saada valjastettua päätöksenteon tueksi.

Moduulissa keskitytään dataan pohjautuvaan päätöksentekoon liiketoiminnan ongelmissa. Data-analytiikkaa käydään läpi teoreettisella ja filosofisella tasolla. Teknisiä ratkaisuja havainnollistetaan esimerkkien avulla. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen osallistuja

 • ymmärtää tietoon pohjautuvan päätöksenteon merkityksen organisaation menestyksekkäässä johtamisessa

 • tietää miksi ja miten tietoa kannattaa analysoida

 • tuntee keskeiset tietoon pohjautuvat päätöksenteon lähestymistavat

 • ymmärtää miten tietojohtamisen tarpeet otetaan huomioon organisaation kehityksessä
   

Moduulin teemat

 • Päätöksenteon prosessi ja päätöksenteon laadun kriteerit

 • Datan erilaiset muodot ja potentiaaliset tietolähteet

 • Yleiskatsaus datan laskennalliseen analytiikkaan

 • Tilastolliset menetelmät ja koneoppiminen

 • Yleiskatsaus erilaisiin mallinnusmenetelmiin

 • Laskennallinen mallin ratkaisu ja optimointi

 

Asiantuntija

Samuli Kortelainen

Moduulin vastuukouluttaja TkT Samuli Kortelainen on yksi SimAnalytics Oy:n perustajista ja toimii yrityksen operatiivisena johtajana.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.