left

Organisaation uudistumiskyky ja luovuus -moduulin asiantuntijana toimii professori, KTT Aino Kianto. Aino toimii tietojohtamisen professorina LUT-kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimuskohteitaan ovat:

  • organisaation uudistumiskyky ja sen mittaaminen
  • dynaamiset kyvykkyydet; uuden tiedon luominen
  • innovaatiot; luovuus ja mielikuvitus
  • dynaaminen tietopääoma ja sosiaalinen pääoma
  • tiimityö
  • verkostot
  • yhteistyökyky ja yhteistyön dynamiikka.
right