Koulutusteema
Johtaminen
Laajuus
24 - 26 opintopistettä
Kesto
11 - 13 lähiopiskelupäivää
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Ohjelma
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lahti
Opinnot alkavat
Oppimismenetelmät
Aihealueisiin orientoivat ennakkolukemiset ja -tehtävät, lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -oppimistehtävät. Työelämän tarpeita huomioivia harjoitustöitä, aihealueen syvällisempään asiantuntemukseen johdattelevia case-harjoituksia ja etätyöskentelynä.
Aika ja paikka
18.4.2024 - 01/2025, Lahti. 7. moduuli toteutetaan Saksassa.
Hakuaika
Ilmoittaudu viimeistään 4.4.2024.
Hinta
7 500 - 8 500 € + alv 24 %
Kohderyhmä
Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimivat esimiehet, johtajat ja asiantuntijat sekä näihin tehtäviin valmistautuvat.
Yhteystieto
Nina Kykkänen , puh. +358407667987 , sähköposti Nina.Kykkanen@lut.fi
Lisätiedot
Ohjelman osallistujilta toivotaan työkokemusta hankintatoimen tai siihen kiinteästi liittyvistä tehtävistä.
left

Hankintatoimi muodostaa tärkeän lenkin yrityksen tuotekehityksen, tuotannon, myynnin ja asiakkaiden välille. Hankintojen johtaminen edellyttääkin koko yrityksen arvoketjun ymmärtämistä.

Hankintojen kansainvälinen toimintaympäristö ja sen kautta rakentuvat verkostot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailuedun saavuttamiseksi hankintatoimea täytyy johtaa ammattimaisesti ja tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa.

Yritykset ovat yksilöitä. Siksi pelkkä hyvien käytäntöjen kopiointi ja hallinta eivät riitä. Yrityksen on löydettävä omaan liiketoimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvat tavat johtaa hankintatoimea

left

Kenelle?

 • Yrityksille, jotka ymmärtävät hankintapäätösten olevan tärkeitä strategisia päätöksiä.
 • Yrityksille, joissa tarvitaan tehokkaita työkaluja strategisten valintojen tekemiseen sekä toimittajasuhteiden hallintaan.
 • Henkilöille, jotka haluavat kehittyä monipuolisesti hankintojen asiantuntijoina ja hankintapäätösten tekijöinä.
 • Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimiville esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille sekä näihin tehtäviin valmistautuville.
   

Miksi?

 • Hankintatoimi elää muutoksen aikaa – reagoivasta operatiivisesta ostamisesta on siirryttävä kohti proaktiivista ja globaalisti toimivaa strategista hankintatoimea.
 • Hankintojen osuus voi olla jopa 75 % yrityksen liikevaihdosta – hankintojen strateginen suunnittelu ja kustannustehokas toteutus ovat yritykselle välttämättömiä.
 • Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa – hankintatoimen rooli organisaation kilpailuedun hankkimisessa ja ylläpidossa korostuu.
 • Koronavirus ja Ukrainan sota ovat osoittaneet globaalien toimitusketjujen haavoittuvuuden. Toimitusketjujen riskienhallinnassa ja resilienssin parantamisesta on tullut keskeinen osa hankintojen johtamista.
 • Hankintatoimen ammattilaisilta vaaditaan jatkuvasti uutta ja monipuolisempaa osaamista.
right

Ohjelman sisältö ja rakenne

left

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Ohjelma soveltuu LUT EMBA -ohjelman teemaksi tai LUT-yliopiston tutkintoihin liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi.

right

Kirsi Siven
Sain kaipaamaani teoriataustaa
Kirsi Sivén
Division Manager, Supply Chain Management, SOK

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.