left

Terveys- ja hyvinvointiala ei pysty Suomessa ylläpitämään nykyistä palvelutasoa ilman uusien teknologioiden innovatiivista ja laajamittaista hyödyntämistä. Suomi ikääntyy, syrjäytymisvaara kasvaa, yleiskunto heikkenee ja mielenterveysongelmat lisääntyvät. Samaan aikaan raha ei riitä laadukkaiden palveluiden tuottamiseen ja työvoimapulakin on ongelmana. Yhdeksi lupaavaksi ratkaisuksi on tunnistettu digitalisaation seuraava aalto, Metaversumi, jolla tarkoitetaan kolmiulotteista ja moniaistista digitaalista ympäristöä. Metaversumin ydinteknologioita ovat laajennettu todellisuus ja tekoäly.

 

Hyvintointialan Metaversumi
right

Tavoitteet

Valmisteluhankkeen päätavoitteena on löytää sopivat ja sitoutuneet hanke- ja yrityskumppanit sekä kartoittaa sellaisia polttavia hyvinvointialan ongelmia, joita voisi ratkaista Metaversumin avulla. Tunnistettuihin ongelmiin luodaan myös alustavat ratkaisuideat, joita lähdetään jatkotyöstämään, prototypioimaan ja kokeiluttamaan varsinaisessa hankkeessa 2025-2027. Mukaan tavoitellaan vähintään kuusi yritystä, jotka lähtevät innovoimaan uusia hyvinvointipalveluja ja -tapahtumia. Myös kansainväliset kumppanit sitoutetaan.  Valmisteluhankkeen yhtenä tuloksena syntyy varsinaisen hankkeen hakemus.

Liittyvät projektit

Autumn image

Createch Wake Up Etelä-Karjala!

Createch eli Creative technology, yhdistää ihmisten luovuuden ja uudet innovatiiviset teknologiat, joiden yhteistyönä syntyy uusia skaalautuvia, immersiivisiä ja elämyksellisiä tuotteita, sekä palvelu-, markkinointi- ja tapahtumasisältöjä asiakkaille.

Yhteystiedot

Kumppanit