Vastuullisuus ulottuu sidosryhmäyhteistyöhömme

Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan auttamalla yrityksiä ja muita toimijoita hyödyntämään päästöttömän energian, puhtaan veden ja ilman, kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan tutkimusten tarjoamia ratkaisuja. Työstämme kestävän tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja myös strategisten teollisten kumppaneidemme kanssa.

Vuosittain perustetaan noin 3–5 tutkimukseen perustuvaa spin-off-yritystä, ja LUT hakee patentteja aktiivisesti. Tutkimuksen kaupallistamisessa auttaa yliopiston Green Campus Open. Sijoitusyhtiömme Green Campus Innovations on tutkimuksen siemenvaiheen rahoittaja.

Bisnesekosysteemiimme kuuluvat myös protopaja Jamie Hyneman Center ja opiskelijavetoinen yrittäjyysyhteisö LUTES.

LUT-korkeakoulut-konserniin kuuluu LAB-ammattikorkeakoulu. LAB on asettanut omat kestävän kehityksen tavoitteet ja pyrkii saavuttamaan hiilinegatiivisuuden vuoden 2030 loppuun mennessä.

Yhteistyö kampuskaupungeissamme

Yhteistyömme alueellisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa on monipuolista. Yhdessä Marjatta ja Eino Kollin säätiön kanssa perustimme Metsä360-tunnustuspalkinnon, jonka avulla nostetaan esiin metsiemme jalostusarvon kasvuun tähtääviä tekoja.

Junior Universityssä oppilaat esikoululaisista lukiolaisiin oppivat vähentämään hiili- ja vesijalanjälkeään sekä kasvattamaan hiilikädenjälkeään. Oppilaita haastetaan etsimään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja liiketoiminnan kestävyyden edistämiseen. International Sustainable Campus Network (ISCN) palkitsi vuonna 2020 LUT Junior University -toiminnan parhaana kestävää kehitystä edistävänä yhteistyömallina.

Osana korkeakoulutoimijoiden yhteistä, valtakunnallisesti ainutlaatuista JunnuYliopistoa viemme ympäristöasioiden taitoja myös lapsille ja nuorille Lahden seudulla.

Puhtaan ympäristön tavoitteita edistämme yhdessä kampuskaupunkiemme Lappeenrannan (Euroopan vihrein kaupunki 2021) ja Lahden (Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021) kanssa.

Teemme yhteistyötä rakennusten omistajien (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Isku Center) kanssa kampustemme kestävyyden edistämiseksi. Toimenpiteitä ovat muun muassa energiatehokkuus ja energiantuotanto kampuksella. SYK:n tavoite on olla Euroopan vastuullisin kampustoteuttaja vuonna 2030.

Yhdessä Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön kanssa rakennamme Suomen vihreintä opiskelija-asuntoyhteisöä.

Tuotamme osaamista, näkemystä, koulutusta ja ratkaisuja muun muassa seuraavissa yhteistyöverkostoissa:  

Winter image

Kestävän kehityksen verkostot

LUT on mukana kansainvälisissä kampusverkostoissa, jotka edistävät kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä kestävien kampusten toteuttamista.