Harri Eskelinen
Julkaistu 27.9.2023
Päivitetty 27.9.2023

LUT kerää valmistuneilta maistereilta ja tohtoreilta vuosittain palautetta osana valtakunnallista uraseurantakyselyä. Tänä syksynä vuonna 2018 valmistuneet maisterit ja vuonna 2020 valmistuneet tohtorit pääsevät vastaamaan kyselyyn.

Konetekniikan koulutusohjelmavastaava Harri Eskelisen mukaan uraseurantakyselystä saatavaa tietoa ja palautetta hyödynnetään aktiivisesti koulutuksen kehittämisessä.

”Koulutusohjelmat saavat palautetta useammalta taholta. Uraseurantakysely on tärkeä osa tätä kokonaisuutta, sillä se mahdollistaa työelämässä vaikuttavien alumniemme kokemusten tarkastelun”, Eskelinen painottaa.

Konetekniikan koulutusohjelmassa uraseurantakyselyn vastauksista pyritään tunnistamaan ne toistuvat aiheet ja taidot, jotka ovat erityisen tärkeitä työelämässä ja joiden roolia koulutusohjelmassa voidaan vielä vahvistaa.

Eskelinen nostaa esimerkiksi johtamistaidon opintojakson, joka on rakennettu suurelta osin kyselyn palautteiden pohjalta.

”Johtamistaidon opintojakso on hyvä esimerkki siitä, kuinka kyselyn avulla voidaan arvioida, mitä uutta substanssiosaamista eri ohjelmiin tarvitaan ja miten erilaiset sisällöt palvelevat meiltä valmistuvia asiantuntijoita työelämässä”, Eskelinen summaa.

left
Harri Eskelinen
Uraseurantakyselyn avulla saamme tietoa työelämässä vaikuttavien alumniemme näkemyksistä.
Harri Eskelinen
konetekniikan koulutusohjelmavastaava, School of Energy Systems
right

Koulutusohjelmien tavoitteena on taata ajantasaiset taidot valmistuville asiantuntijoille

Koulutuksen kehittämisellä pystytään vastaamaan muuttuviin työelämän tarpeisiin ja edesauttamaan valmistuvien työllistymismahdollisuuksia.

”Teemme tiivistä yhteistyötä kumppanuusyritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Olemme onnistuneet muuttamaan yritysrajapinnan liityntäpinnaksi, jolloin yhteistyö on vuorovaikutteista ja systemaattista”, Eskelinen toteaa.

Eskelisen mukaan yritysyhteistyön avulla on rakennettu monipuolisia mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään jo opintojen aikana, mikä edesauttaa työelämään siirtymistä.

”Kandityön toteuttaminen yritykseen, työharjoittelu maisteriopintojen aikana ja muut erilaiset opintojaksojen yritysprojektit edistävät opintoja ja kehittävät opiskelijoiden työelämävalmiuksia samanaikaisesti.”

LUTin alumnit ovat keskeisessä roolissa sekä koulutuksen kehittämisessä että yritysyhteistyössä.

”Uraseurantakyselyyn vastaamalla pääsee vaikuttamaan jatkuvasti käynnissä olevaan kehitystyöhön. Alumnimme ovat aina tervetulleita osallistumaan koulutusohjelmien toimintaan työelämästä käsin.”

 

Yliopistojen uraseuranta on osa valtakunnallisen Aarresaari-verkoston yhteistyötä. Kysely lähetetään kohderyhmille sähköpostitse, postitse tai tekstiviestillä.

Lisätietoja

Katso myös