left

Suomessa turpeen asteittainen vähentäminen sen ympäristövaikutusten vuoksi aiheuttaa sosioekonomisia vaikutuksia turpeeseen perustuvilla aloilla. Kosteikkoviljely saattaa vaikuttaa lupaavalta teoriassa, mutta sen kestävyys on suurelta osin tuntematon. Tämän vuoksi tässä hankkeessa on tavoitteena arvioida erilaisten kosteikkoviljelymenetelmien kokonaiskestävyyttä Etelä-Savon turvemailla. Hankkeen tavoitteen on myös kartoittaa käytöstä poistuneilla turvemailla tuotettavien vaihtoehtoisten biomassojen taloudellista kannattavuutta ja sosioekonomista edullisuutta. Taloudellinen kannattavuustarkastelu kattaa tuotannon kassavirta-analyysin sekä markkina-analyysin. Sosioekonomisessa tarkastelussa huomioidaan uusien tuotteiden liiketalousmallien hyöty paikallisille yhteisöille ja kunnille sekä tarkastellaan uusien ratkaisujen tuomaa paikallisyhteisöjen oikeudenmukaista vahvistamista. Arvioinnissa hyödynnetään sidosryhmien osallistumista sekä tutkimustyökaluja, erityisesti ekotehokkuusindeksiä.

right

Projektin toteutusaika:
1.9.2023-31.12.2025

Projektin rahoitus:
Etelä-Savon maakuntaliitto,
Suur-Savon Energiasäätiö,
Mikkelin yliopistokeskus (MUC)

Euroopan unionin rahoittama

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arvioida sosioekonomisen ja ympäristön kannalta kestävä turpeesta poista siirtyminen Etelä-Savossa.

  • Hankkeessa kartoitetaan Etelä-Savon alueella olevat käytöstä poistetut turvemaat, jotka vaativat maanhoitoa, sekä tehdään kirjallinen katsaus mahdollisiin tuotteisiin, kuten ruokohelpeen eläinkuivikkeena, ja pajusta saatavaan energiaan ja biohiileen.
  • Hankkeessa arvioidaan myös käytöstä poistuneilla turvemailla tuotettavien vaihtoehtoisten biomassojen taloudellista kannattavuutta ja sosioekonomista näkökulmaa.
  • Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa tavoitteena on arvioida jälkikäytön vaihtoehtoisten skenaarioiden ekotehokkuutta hiilijalanjäljen (LCA) ja elinkaarikustannusten (LCC) avulla.

Yhteystiedot

Kumppanit