left

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren aikuisen työllistyminen, kiinnittyminen työpaikkaan ja työyhteisöön vaatii valmiuksia myös työllistävältä organisaatiolta. Vastaanottamisen valmiudet lisäävät organisaatioiden mahdollisuuksia työllistää erityistä tukea tarvitsevia ja tukevat rekrytoitavien työntekijöiden löytämisessä. 

Hankkeessa rakennetaan Työpolkuohjaaja-toimintamalli sekä -valmennus, jotka kohdentuvat erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden kohtaamiseen sekä vuorovaikutukseen perehdytyksessä ja ohjaamisessa. Lisäksi järjestetään keskustelufoorumeja, joissa tukea tarvitsevat työnhakijat ja työntekijät voivat kertoa ohjaukseen ja kohtaamiseen liittyvistä tarpeistaan ja toiveistaan. 

LUT-yliopisto osallistuu työpolkuohjaajan toimintamallin yhteiskehittämiseen sekä vastaa hankkeessa tuotettavan työpolkuohjaajan toimintamallin ja sen vaikutusten arvioinnista. Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ry ja hankepäällikkönä toimii
Niina Sahlberg. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+ Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027).

right

Projektin toteutusaika:
1.3.2023-28.2.2025

Projektin rahoitus:
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+ Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027).

Euroopan unionin osarahoittama logo.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työllistävien organisaatioiden valmiuksia kiinnittää nuori tai tukea
tarvitseva henkilö työpaikkaan ja työyhteisöön. Hankkeessa:

 • luodaan työpolkuohjaajan toimintamalli yhteiskehittämisen keinoin
 • valmennetaan työpolkuohjaajia
 • vahvistetaan nuorten tietoja työelämäpelisäännöistä 
 • rakennetaan siltoja eri toimijoiden välille
 • arvioidaan työpolkuohjaajan toimintamallin vaikuttavuutta yhdessä kohderyhmien kanssa

Henkilöstö

Yhteistyökumppanit

 • Työväen Sivistysliitto TSL ry
 • Lahden kaupungin työllisyyspalvelut
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 • Inspis ry
 • Tatsi ry
 • Teollisuusliitto

Linkit