Tiemme LUT-tiedekirjastoksi

LUT-tiedekirjasto on kaikille avoin monialainen kirjasto, joka palvelee LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi myös yrityksiä ja yksityishenkilöitä.

Tiedekirjaston taustalta löytyy vuosikymmenien kirjastotyö niin Lappeenrannassa kuin Lahdessakin. Lappeenrannassa LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen korkeakoulukirjaston perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun Saimaan ammattikorkeakoulu siirsi Lappeenrannan toimipisteensä samalle kampukselle LUTin kanssa.

Sen sijaan, että olisimme ylläpitäneet "kilpailevia" kirjastoja vierekkäin, päätimme yhdistää voimamme, kokemuksemme, asiantuntemuksemme ja kokoelmamme. Lappeenrannan tiedekirjasto aloitti toimintansa 1.8.2011. Kirjastolla oli sivutoimipiste Imatralla Saimaan ammattikorkeakoulun Linnalan kampuksella 16.5.2019 asti.

Kehitys oli samansuuntaista myös Lahdessa, missä Lahden tiedekirjasto ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Kirjasto- ja tietopalvelut yhdistyivät 1.1.2011 Lahden korkeakoulukirjastoksi. Samalla Lahden tiedekirjasto ja Fellmannin ja Kannaksenkadun tietokeskukset yhdistettiin uuden ajan oppimiskeskus Fellmanniaksi, joka toimi korkeakoulukirjaston suurimpana toimipisteenä kevääseen 2018 asti.

LUT-konsernin myötä Lappeenrannan tiedekirjasto ja Lahden korkeakoulukirjasto yhdistyivät 1.9.2019, jolloin syntyi uusi LUT-tiedekirjasto. Tiedekirjaston nykyiset toimipaikat ovat Lappeenrannassa Skinnarilan kampuksella sekä Lahden kampuksella Mukkulankadulla.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus LUT-tiedekirjastossa

left

LUT-tiedekirjasto on mukana edistämässä LUTin ja LABin kestävää kehitystä ja vastuullisuutta.  Kirjastot ovat jo pitkään tukeneet kestävää kehitystä mm. tarjoamalla yhteisiä aineistoja sekä kokoontumis- ja opiskelutiloja. Yhä lisääntyvä painotus e-aineistoihin, painetun aineiston kuljetukset toimipisteiden välillä ja opinnäytetöiden tallentaminen sähköisiin LUTPub- ja Theseus -julkaisuarkistoihin vähentävät niin asiakkaiden matkustustarvetta kuin painetun kokoelman vaatimaa tilaa. Yhdessä verkostojemme ja muiden korkeakoulukirjastojen kanssa etsimme jatkuvasti erilaisia tiedon hankkimisen ja tuottamisen ympäristökuormaa pienentäviä toimintatapoja, tiedon laadun kärsimättä.