Pienydinvoimalan havainnekuva
Julkaistu 15.12.2022
Päivitetty 28.8.2023

LUT-yliopisto ja yhdysvaltalaisyritys Ultra Safe Nuclear Corporation ovat allekirjoittaneet yhteisymmärrysmuistion (MOU), jonka tavoitteena on rakentaa Lappeenrantaan MMR-tutkimus- ja -testireaktori.

Käytännössä muistio tarkoittaa, että sopimusosapuolet sitoutuvat valmistelemaan Lappeenrantaan suunniteltua pienikokoista modulaarista ydinreaktoria eli niin sanottua mikroreaktoria yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärisen mukaan reaktori rakennettaisiin ennen kaikkea tutkimus-, koulutus- ja demonstraatiokäyttöön.

”Reaktorin avulla on tarkoitus tutkia pienten reaktorien käyttämistä osana tulevaisuuden energiajärjestelmää. Reaktori yhdistettäisiin myös Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon, missä se osaltaan varmistaisi kaupungin lämpöhuoltoa pitkälle tulevaisuuteen.”

Hyvärisen mukaan hankkeessa demonstroidaan etenkin entistä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää ydinvoimatekniikkaa. MMR-reaktori on kaasujäähdytteinen ja pystyy tuottamaan yli 500 celsiusastetta prosessilämpöä, joten se sopii hyvin myös lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

Mikroreaktori olisi toteutuessaan paitsi ensimmäinen laatuaan Suomessa myös kansainvälisen ydintekniikan tutkimuksen kannalta erittäin merkittävä.

left

Tilaa Curious People -uutiskirje

right

 

Tilaamalla uutiskirjeemme saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.

Päästötön ydinvoima on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa

LUTin kumppanina toimii yhdysvaltalainen Ultra Safe Nuclear Corporation, joka on merkittävä uuden ydinvoimateknologian ja palveluiden toimittaja. USNC:llä on parhaillaan käynnissä MMR-reaktoreihin liittyviä projekteja yhdysvaltalaisen University of Illinois Urbana-Champaignin ja kanadalaisen McMaster Universityn kanssa.

Yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja Francesco Venneri pitää yhteistyötä LUTin kanssa loistavana tilaisuutena molemmille osapuolille.

”LUT tekee kansainvälisesti tärkeää työtä hiilineutraalin maailman eteen. MMR tarjoaa yliopistolle täydellisen tutkimus- ja koulutuslaitteiston, jonka avulla se voi lisätä osaamistaan ja kokemustaan erityisesti hiilivapaiden kaukolämpöjärjestelmien alalla”, Venneri sanoo.

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Siitä tuotetaan edelleen yli kolmasosa polttamalla fossiilisia polttoaineita kuten turvetta, maakaasua ja kivihiiltä, jonka käytöstä on tarkoitus luopua kokonaan vuoteen 2029 mennessä. Pienten modulaaristen reaktoreiden avulla kaukolämmön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä olisi mahdollista vähentää nopeasti ja pysyvästi.

Juhani Hyvärinen painottaa, että turvallisuus on yksi merkittävimmistä kriteereistä reaktorin rakentamisessa ja kumppanin valinnassa. Professorin mukaan pienten reaktoreiden turvallisuus perustuu niiden kokoon ja suunnitteluratkaisuihin.

”MMR:n turvallisuuden ja toimintamallin ansiosta USNC on ihanteellinen kumppani LUTille ja Suomelle, kun tavoittelemme hiiletöntä lämmönlähdettä kotitalouksille ja teollisuudelle sekä hiilineutraalia maailmaa”, Hyvärinen sanoo.

Lappeenrantaan suunnitteilla oleva 15–30 megawatin lämpötehoinen ydinreaktori on tarpeeksi pieni, jotta se voidaan yhdistää täysin turvallisesti kaukolämpöverkkoon. Reaktori on itsesäätyvä ja häiriötilanteissa sammuttaa itse itsensä. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa reaktorin tuottama jälkilämpö poistuu johtumalla ympäristöön, ilman erillisiä turvallisuusjärjestelmiä.

”Pahinta mitä voisi sattua olisi, että reaktori rikkoutuisi niin, että siitä karkaisi jäähdytteenä toimivaa vappupalloissakin käytettyä heliumia laitoksen ympäristöön. Jäähdytteen joukossa voi olla radioaktiivisia aineita, mutta niin vähän, ettei niiden takia tarvita suojaustoimenpiteitä laitoksen ulkopuolella”, Hyvärinen sanoo.

Pienydinvoima on osa tulevaisuuden energiajärjestelmää

LUT-yliopisto on tunnettu asemastaan energiatutkimuksen edelläkävijänä, ja sen tutkijoiden ydinvoimatekniikan osaaminen on kansainvälisesti erittäin arvostettua. Yliopisto koordinoi kansallista ydinalan turvallisuuden koulutusohjelmaa ja on avainroolissa varmistamassa, että alalla on turvallisuuteen perehtyneitä asiantuntijoita käytettävissä.

Energiakriisin aikana yliopiston pienydinvoimatutkimus on herättänyt yhä laajempaa kiinnostusta. Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä on pitänyt esillä pienydinvoiman mahdollisuuksia suomalaisena vientituotteena.

”Ydinvoimapuolella tapahtuu tällä hetkellä paljon hyvää. LUTin tuleva pienydinvoimala ja Yhdysvalloissa otettu askel fuusioenergiassa ovat maailmanluokan uutisia. Lappeenrannan hankkeessa turvallisuus on ykkösjuttu, kuten suomalaiseen ydinvoimatapaan kuuluu”, Mika Lintilä sanoo.

”Lisäksi mieltäni lämmittää tällainen kotimainen tutkimus, joka luo meille vahvaa vientituotetta, ja jolla on mahdollisuudet olla suunniteltu Suomessa, valmistettu Suomessa ja omistettu Suomessa. Uusille lämpöä tuottaville ratkaisuille kyllä löytyy kysyntää”, Lintilä muistuttaa.

Sekä ministeri että LUTin Juhani Hyvärinen uskovat vahvasti, että Lappeenrannassa toimiva pienydinvoimala on todellisuutta jo tämän vuosikymmenen aikana. Hanke vaatii kuitenkin laajaa yhteisymmärrystä alueellisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Kaikki osapuolet ymmärtävät, ettei kyseessä ole läpihuutojuttu.

”Olemme päättäneet tehdä tämän. Emme siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi, että se on vaikeaa, ja aiomme käynnistää reaktorin ennen seuraavan vuosikymmenen alkua”, Juhani Hyvärinen sanoo presidentti Kennedyn kuuluisaa kuulentopuhetta mukaillen.

Lisätietoja:

Lue myös: