Autumn image
Julkaistu 3.5.2022
Päivitetty 6.5.2022

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen Tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama Package-Heroes-hanke tutkii ja kehittää ympäristöystävällisiä, kuluttajalle hyväksyttäviä ja kaupallisesti kannattavia elintarvikepakkausratkaisuja. Hankkeessa edistämme pakkaamisen kestävää tulevaisuutta yhteistyössä yritysten, järjestöjen, kuluttajien ja päättäjien kanssa.

Pakkausinnovaatioiden polku tuottavaksi liiketoiminnaksi ja vienti maailmalle on kuitenkin vasta alussa. Uusien pakkausmateriaalien käyttöönotto vaatii pakkausteollisuuden ja ruoantuottajien yhteistyötä. LUT-yliopiston työpaketissa haluamme selvittää, miten yritysten välinen yhteistyö edesauttaa ympäristövastuullista liiketoimintaa. Tutkimme myös, miten ympäristövastuu vaikuttaa yrityksen liiketoimintamalleihin ja päätöksentekoon. 

Tutkimusta poliittisen päätöksenteon tueksi – miten se voisi hyödyttää yrityksiä? 

Rahoittajastaan johtuen Package-Heroes ei ole aivan tavallinen hanke, jossa tekisimme suoraviivaista yhteistyötä yksittäisten yritysten kanssa. 

Strateginen tutkimus on tavallaan valtioneuvoston tilaamaa, mutta tieteellisesti korkeatasoista. Rahoituksen saavat hankkeet valitsee kansainvälinen asiantuntijoista koostuva paneeli. Strateginen tutkimus on siis tutkimusteemojen jälkeen politiikasta riippumatonta. Tutkijoina oikeastaan suuntaamme politiikkaa tarjoamalla punnittua tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi. 

Yritysten hyöty STN-hankkeissa ei ole suoraviivaista. Tutkijat eivät voi ottaa eettisesti kantaa yksiulotteisten näkökulmien puolesta. Koska eri tieteenalat tarkastelevat asioita eri näkökulmista, on tärkeää, että liiketalouden näkökulma tulee mukaan myös ympäristökysymyksiin. 

Kuvitellaan, että hankkeessa tekemästämme kestävän pakkaamisen kriteeristöstä puuttuisi ajatus, että pakkausten tulee myös tukea ruokaketjun toimijoiden liiketoimintaa. Tällöin saattaisimme päätyä lainsäädäntöön, jossa yritysten liiketoiminta muodostuu erittäin vaikeaksi. Näin siksi, että pakkauksen sisällöstä ei voisi viestiä, pakkauskokoja ei voisi valita tarkoituksenmukaisesti, pakkausta suunnitella myös logistisesti tehokkaasti tai siten, että pakkauksen sisältämä arvokas tuote on riittävästi suojattu. 
 

Politiikkasuositus

Näkisin, että olisi äärimmäisen tärkeää saada liiketalouden näkökulma mukaan entistä useampiin STN-hankkeisiin. Yritykset ja yrittäjät ovat kuitenkin melkein aina osa yhteiskunnan ongelmien ratkaisua. Alan tutkijat voivat viedä heidän ääntään eteenpäin uskottavammin ja tasapainoisemmin kuin yksittäinen yritys. Useinhan vain suurimmilla yrityksillä on mahdollisuus kansallisen tai EU-tason mielipidevaikuttamiseen.

Yritysten ääni mukaan poliittiseen päätöksentekoon strategisen tutkimuksen kautta

STN-tutkimushankkeet rahoittavat vain tutkimuslaitoksia, eivätkä yksittäiset yritykset voi olla hankkeissa varsinaisina rahoitusta saavina kumppaneina. Hakuvaiheessa yrityksiltä saadut tukikirjeet auttavat kuitenkin osoittamaan hankkeiden yhteiskunnallista merkitystä.  

Hankkeisiin voi liittyä mukaan vuorovaikutteisten sidosryhmätilaisuuksien kautta. Package-Heroes-hankkeessa näihin onkin osallistunut satoja yritysten edustajia. Yhteistyö on auttanut meitä tutkijoita ymmärtämään yritysten näkökulmaa ja tuonut yritysten nähtäväksi tutkijoiden tuloksia, ynnä auttanut ymmärtämään politiikan sekä kansalais- ja ympäristöjärjestöjen näkökulmia. 

Myös pienempien yritysten osallistuminen olisi tärkeää. Vaikka usein uusimmat ympäristövastuulliset pakkausratkaisut saattavat vaatia suuria investointeja ja teknologista kehitystä, joka on pk-yritysten resurssien ulottumattomissa, on ympäristön kannalta parempia ratkaisuja usein jo olemassa.

Pk-yritykset voivat olla kehityksen kärjessä tuomalla markkinoille täysin uusia liiketoimintamalleja ja disruptoimassa toimialojen rakenteita. Disruptiolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa uuteen teknologiaan perustuva keksintö haastaa perinteiset toimintatavat. Mainittakoon pakkausalalta esimerkkinä vaikkapa pantillisia, uudelleenkäytettäviä pakkauksia kehittävät ja levittävät start-up yritykset, kuten Kamupak, CirclePack ja Repack. 

Kestävyyspäätökset ovat vaikeita, mutta ne pitäisi tehdä nyt

On varmasti turhauttavaa ja hankalaa seurata nykyistä keskustelua, jossa kiistellään vuoroin ilmastosta, vuoroin ympäristön monimuotoisuudesta, tai otetaan esille vaikkapa sosiaalisen kestävyyden kortti.

Piru on usein pikkuasioissa, eikä vastuullinen päätöksenteko ole todellakaan helppoa. Päätöksiä pitäisi kuitenkin tehdä koko ajan. Kukaan ei voi jäädä odottamaan, että tiede tuottaisi täydellisen ratkaisun. Tieteen perusfilosofia on lähestyä totuutta, ja koko ajan korjata ymmärrystämme nykyistä paremmaksi. 

Package-Heroes-hankkeessa kehittelin neljän kohdan peukalosäännön, joka toivottavasti auttaa tekemään piirun verran parempia päätöksiä silloin kun tarve vaatii. 

  • Teko. Tee heti se, mitä voit – hanki lisää tietoa ja opettele paremmaksi kestävyysasioissa.  Korjaa. 
  • Tarve. Mieti, onko toiminnalle kysyntää – hyötyykö siitä joku, antaako se lisäarvoa, onko markkinoilla aukko? 
  • Takaisinmaksu. Onko toiminta vaivan arvoista, kuka siitä hyötyy, aiheuttaako se haittaa?
  • Tunne. Pitävätkö asiakkaat, sijoittajat, osakkeenomistajat ja yhteiskunta kyseisestä toiminnasta?

Suomen Akatemian alaisuudessa toimivassa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Package-Heroes-hankkeessa ovat LUT-kauppakorkeakoulun lisäksi mukana Luonnonvarakeskus, VTT ja Åbo Akademi.

Lisätietoja