Opiskelijoita kahvilassa
Julkaistu 28.3.2022
Päivitetty 28.3.2022

Haastattelimme Suomen Ekonomien uravalmentajaa Amy Skogbergiä saadaksemme päivitetyn kuvan ekonomien työmarkkinoista.

1. Miltä kauppatieteilijöiden työmarkkinat näyttävät vuonna 2022?

Työmarkkinat ovat elinvoimaiset. Esimerkiksi vastavalmistuneita korkeakoulutettuja on työttömänä vähiten sitten vuoden 2008.

Työmarkkinat piristyivät selvästi jo vuonna 2020, heti koronasta johtuvan hetkellisen lamaannuksen jälkeen. Etätöiden johdosta moni sai lisää aikaa miettiä omaa uraansa ja elämäänsä. Lisäksi ajasta ja paikasta riippumaton työskentely tarjoaa enemmän työvaihtoehtoja.

”Nämä ovat varmasti olleet markkinoiden vilkastumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä”, Skogberg arvioi.

”Suorahaku rekrytoinneissa on lisääntynyt valtavasti.”

Työnantajat laittavat yhä harvemmin työpaikkoja avoimeen hakuun. Sen sijaan sosiaalisen median, verkostojen ja suorahaun käyttö rekrytoinnissa on entistä yleisempää. ”Suorahaku rekrytoinneissa on lisääntynyt valtavasti”, Skogberg toteaa.

Jo pitkään on tiedetty, että jopa 70–80 prosenttia kaikista työpaikoista on piilotyöpaikkoja. Nyt niiden määrä kasvaa entisestään. Sama trendi on nähtävissä myös kesätyörekrytoinneissa. Siksi jo opiskeluaikana kannattaa varmistaa, että oma profiili on kunnossa erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, kuten LinkedInissä.

Opiskelijoita yliopiston käytävällä

2. Miten ja minkälaisiin tehtäviin ekonomit työllistyvät?

Vastavalmistuneet työllistyvät pääasiassa kahdella tavalla: he saavat työpaikan joko ennalta tutusta organisaatioista tai verkostojensa kautta. Siksi on erittäin viisasta verkostoitua aktiivisesti jo opintojen aikana. ”Mitä laajempi verkosto, sitä todennäköisemmin työllistyy.”

Usein vastavalmistuneet päätyvät asiantuntijatehtäviin, esimerkiksi myyntiin, markkinointiin tai kirjanpitoon. Perusosaaminen tehtävään hankitaan koulutuksen tai harrastusten kautta.

”Mitä laajempi verkosto, sitä todennäköisemmin työllistyy.”

Työkokemuksen karttuessa ekonomit saavat usein yhä vaativampia työtehtäviä. Jopa 42 prosenttia ekonomien jäsenistä on viiden vuoden päästä valmistumisestaan siirtynyt johto- ja esihenkilötehtäviin.

Opiskelijoita tekemässä tehtäviä

3. Mitä työuralla menestyminen vaatii?

Uravalmentajan mukaan kauppatieteellinen koulutus on kansainvälisesti arvostettu, tasokas ja laaja. Se antaa hyvän perustan uralle mahdollistaen yksilölliset urapolut. Suomen Ekonomien jäsenillä onkin yli 5000 ammattinimikettä. ”Tyypillistä ekonomia ei ole olemassakaan,” Skogberg toteaa.

Siksi menestyminen vaatii oman intohimon ja osaamisen tunnistamista ja sanoittamista. Kauppatieteilijöiden kannattaa luoda selkeä osaamisprofiili ja viestiä osaamisestaan aktiivisesti eri tavoin, mieluiten jo opintojen aikana.

”Omasta osaamisesta ja tavoitteista on kerrottava rohkeasti.”

Skogberg myöntää kuitenkin, etteivät kauppatieteiden opinnot välttämättä anna selvää polkua kaikille. Vielä opiskeluaikana voi olla vaikea hahmottaa, mikä lopulta kiinnostaa ja sopii itselle parhaiten.

Uravalmentajan näkökulmasta opintojen laajuus näyttäytyy silti pelkästään hyvänä asiana. Monen suunta hahmottuu vasta siinä vaiheessa, kun on päässyt jo työelämään ja kokeillut erilaisia työtehtäviä. Kauppatieteiden opinnot ovat mitä parhain perusta uuden osaamisen kerryttämiseen.

4. Minkälaista osaamista ekonomeilta tänä päivänä odotetaan?

Tällä hetkellä korostuu kyky reagoida ja sopeutua muutoksiin. Lisäksi työnantajat peräänkuuluttavat yhteistyö-, johtamis- ja valmentamistaitoja.

Kovaa valttia työmarkkinoilla ovat myös digitalisoitumiseen, tekoälyyn, kyberteknologiaan, analytiikkaan ja asiakasymmärrykseen liittyvät taidot. Näitä kannattaisi uravalmentajan mukaan opiskella, jos vain kiinnostusta löytyy.

Ennen kaikkea oppimisen tulisi kuitenkin olla jatkuva ja luonnollinen osa työpäivää ja työtä. ”Ylipäätään ne ekonomit, jotka haluavat kehittyä ja oppia niin työntekijöitä kuin ihmisinäkin, menestyvät mielestäni muita paremmin”, Skogberg toteaa.

Hän muistuttaa, että oppia voi monella tapaa, epävirallisestikin. Esimerkiksi mentoroinnin, itseopiskelun tai kollegan avulla voi pitää huolta omasta osaamisestaan.

Tiesitkö tätä LUT-kauppakorkeakoulusta?

Kaksi opiskelijaa tekemässä tehtäviä

5. Arvostetaanko kauppatieteiden maisterien osaamista myös palkassa?

Jopa 70 prosenttia Suomen Ekonomien jäsenistä kertoi palkkansa nousseen viime vuonna. Suurimmat syyt palkkojen korotukselle olivat työehtosopimuksesta johtuva yleiskorotus, vaativampiin työtehtäviin siirtyminen, työpaikan vaihtaminen tai henkilökohtaiseen suoritukseen liittyvät korotukset.

Suomen Ekonomien palkkatutkimuksen mukaan ekonomien mediaanipalkka on noussut vuodessa 2,6 prosenttia ollen nyt 5240 euroa kuukaudessa. Vastavalmistuneiden alkupalkkasuositus on tällä hetkellä 3550–3800 euroa kuukaudessa koulutusta vastaavissa ja vakituisissa asiantuntijatehtävissä, joihin ei kuulu esihenkilövastuuta.

6. Entä miltä ekonomien työelämä näyttää 5–10 vuoden kuluttua?

Hybridityö on tullut jäädäkseen, ja lisäksi epävarmuudessa eläminen jatkuu. On myös viitteitä siitä, että erilaiset freelancer- ja konsultointityöt tulevat lisääntymään. Näin on käynyt esimerkiksi Pohjois-Amerikassa.

Myös johtaminen muuttuu, kun vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista kasvaa. Jatkuvasti muuttuvassa hybridimaailmassa kaikki työntekijät eivät esimerkiksi osaa asettaa työskentelylleen rajoja. ”Voi tulla myös muunlaista, esimerkiksi työn ulkopuolista kuormitusta”, uravalmentaja toteaa.

Organisaatioille on kuitenkin elintärkeää, että osaava työvoima säilyy hyvinvoivana, motivoituneena ja sitoutuneena työhönsä. Siksi pomoista tulee valmentajia, joiden tehtävänä on tuntea alaisensa riittävän hyvin, voidakseen tarjota yksilöllistä tukea.

Opiskelijoita juomassa kahvia

7. Viimeiset vinkkisi kauppatieteiden opiskelijoille tai alaa harkitseville?

Pidä huolta omasta jaksamisestasi. Ilman henkisestä ja fyysistä hyvinvointia ei ole uraa ekonomina. ”Älä jää yksin, vaan pyydä rohkeasti apua kohdatessasi haasteita”, Skogberg kannustaa.

Lopuksi hän muistuttaa, että ekonomit ja KylteriPlus jäsenet voivat saada liitoltakin apua oman uran suunnitteluun, ja LinkedInin hyödyntämiseen. ”Ja oikein lämpimästi tervetuloa Suomen Ekonomien järjestämiin verkostoitumistilaisuuksiin”, hän toivottaa.

Harkitsetko kauppatieteitä? Pidä mielessä nämä faktat. 

  • Suorahaun käyttö yleistyy. – Myös suurin osa kesätyöpaikoista on piilotyöpaikkoja.
  • Palkkakehitys ekonomeilla on hyvä. –  Jopa 70 prosenttia ekonomeista sai lisää palkkaa vuonna 2021.
  • Oppiminen jatkuu läpi elämän. – IT-osaamisella voit saada kilpailuetua.
  • Laaja tutkinto mahdollistaa paljon. – Oman osaajaprofiilin luominen on tärkeää.
  • Hyvinvointi on menestyksen A ja O. – Pidä huolta itsestäsi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right