Kestävyysmuutos on monialainen tutkimusryhmä, joka hyödyntää työssään luonnontieteitä, tekniikkaa, taloutta ja sosiaalitieteitä. Keskeisenä päämääränä on tuottaa tietoa ja tukea kestävää siirtymää kohti turvallisia planeettarajoja.

Systeemisen muutoksen ydinajatuksena on nykyisten instituutioiden uusiutumisen ohella uusien ympäristöinnovaatioiden kaupallistamisen edistäminen sekä toimijuuden kannustaminen.

Tutkimusryhmän tutkimusote on aidosti poikkitieteellinen yhdistelmä luonnontieteitä, insinööritieteitä, kauppatieteitä sekä yhteiskuntatieteitä.

  Tutkimuskohteet

  Keskeisiä tutkimuskohteita ovat muun muassa:

  • ilmastonmuutoksen hillintä
  • kestävä ravinnetalous
  • energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotanto ja liiketoimintamallit
  • ihmisten rooli kestävyysmuutoksessa
  • lisäarvon yhteisluonti
  • bottom-of-the-pyramid –liiketoiminta
  • ekosysteemipalveluiden vaikutus liiketoimintaan
  • hiilimarkkinat
  • yritysvastuun kehittämisen eri menetelmät

  Julkaisut

  Tutkimusryhmän jäsenet

  Tutustu myös