LUT University Students at LBM lobby
Julkaistu 13.6.2022
Päivitetty 14.6.2022

Tällä sivulla

Syksyllä 2021 käynnistyneen Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden pilotointivuosi on loppusuoralla ja opiskelijoiden palautteen perusteella kyseessä on ollut onnistunut kokonaisuus. Onnistumisesta kertoo paitsi opiskelijoiden innokkuus ilmoittautua mukaan, mutta myös halu suorittaa jaksot loppuun saakka.

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus on ainutlaatuinen, ja sitä voivat hyödyntää kauppatieteellisen koulutusalan ja soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijat yhteistyöyliopistoissa. Myös kaupan alan ammattilaiset voivat täydentää digitaalisen kaupan osaamistaan suorittamalla opintokokonaisuuden opintoja.

Opintokokonaisuus on Kaupan liiton koordinoima ja LUT-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston toteuttama.

left

Erityiskiitosta joustavista suoritustavoista

"Kokemukset kokonaisuudesta ovat olleet positiivisia opiskelijoiden ja projektiryhmän näkökulmasta. Opintokokonaisuus pyörähtää käyntiin taas syksyllä 2022 ja tällä hetkellä teemme yhdessä töitä kokonaisuuden kehittämiseksi entistä toimivammaksi", kertoo Kaupan liiton koulutussuunnittelija Moona Naakka.

Naakan mukaan opiskelijoiden palautteissa jaksoja kehuttiin mielenkiintoisiksi, työelämää tukeviksi, monipuolisiksi ja innostaviksi. Erityiskiitosta tuli joustavista ilmoittautumismahdollisuuksista ja suoritustavoista, jotka mahdollistivat jaksojen suorittamisen myös työssäkäynnin ja muiden opintojen ohella.

Kokonaisuus muodostuu kuudesta opintojaksosta ja harjoittelujaksosta. Ensimmäiset harjoittelujaksot ovat parhaillaan käynnissä.

left

Kurssien uusi sisältö houkutteli opiskelijoita eri taustoista

Opintokokonaisuus julkaistiin kesäkuussa 2021 ja käynnistettiin syyskuussa LUT-yliopiston tarjoamalla opintojaksolla. Pienen alkukankeuden jälkeen jaksot alkoivat rullata sujuvasti.

"Opintojaksomme oli koko opintokokonaisuuden ensimmäinen. Alkusäätöjen jälkeen asiat alkoivat sujua hyvin jouhevasti, vaikka opiskelijoilla oli hyvin erilaiset taustat ja tietämys yliopisto-opinnoista”, LUTin kokonaisuuden vastuuopettaja Sirpa Multaharju toteaa.

Multaharju kertoo, että opiskelijat luonnehtivat kurssipalautteessaan opintojaksoa ennen kaikkea työelämää tukevaksi ja myös mielenkiintoiseksi, monipuoliseksi ja informatiiviseksi.

"Opintojakson toteuttaminen täysin verkkopohjaisena oli koettu joustavaksi ja siten mahdollistaneen opiskelun hyvin myös työssäkäynnin ja muiden opintojen ohella”, Multaharju kertoo.

Multaharjun mukaan oli mielenkiintoista huomata, kuinka varsinkin avoimen yliopiston väylän kautta tulleet opiskelijat, jotka olivat toisilleen aiemmin täysin tuntemattomia, alkoivat varsin nopeasti verkostoitua keskenään kurssin foorumeilla ja vaihtaa yhteystietojaan.

right
Anni-Kaisa Kähkönen.
Yritysten on pystyttävä vastaaman esimerkiksi vastuullisuuden varmistamiseen liittyviin haasteisiin ja reagoitava mahdollisiin riskeihin. Kurssillamme huomioidaan juuri nämä näkökulmat.
Anni-Kaisa Kähkönen
professori, LUT-kauppakorkeakoulu

Opintojaksot tukevat vahvasti työelämän tarpeita

Opintokokonaisuuden suoritusmäärät vaihtelivat pilotointivuotena jaksoittain 31 ja 89 opiskelijan välillä. Jyväskylän yliopiston tarjoaman Digitalisoituva kauppa -kurssin suoritti lähes 70 opiskelijaa.

"Kurssi oli heti ensimmäisenä toteutuskertanaan opiskelijoiden ylistämä. Saamamme kurssipalautteen valossa kaupan digitalisoitumista käsittelevää jaksoamme pidettiin erinomaisesti toteutettuna, ja siinä yhdistyi teoriaa ja käytäntöä. Odotamme innolla ensi vuoden kurssin toteutusta”, Jyväskylän yliopiston professori Heikki Karjaluoto iloitsee.

LUT-kauppakorkeakoulun tarjoama hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla -kurssi antaa opiskelijoille perusymmärryksen yrityksen hankintatoimesta erityisesti kaupan alan näkökulmasta.

”Hankintatoimen rooli kaupan toiminnassa on korostunut entisestään. Yritysten on pystyttävä vastaaman esimerkiksi vastuullisuuden varmistamiseen liittyviin haasteisiin ja reagoitava mahdollisiin riskeihin, jotka erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana ovat korostuneet merkittävästi. Kurssillamme huomioidaan juurikin nämä näkökulmat", LUTin hankintatoimen professori Anni-Kaisa Kähkönen kertoo.

"Opintokokonaisuuden johtoryhmästä tarkasteltuna usean yliopiston yhteistyö on ollut monipuolista ja joustavaa. Opintojaksot ovat tavoittaneet sekä perusopiskelijoita, että kaupan alan ammattilaisia, ja täydentäneet toinen toisiaan, kuten suunniteltiinkin", Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun professori Saila Saraniemi toteaa.

Opintokokonaisuuden kehittäminen jatkuu

Onnistumisten lisäksi kokonaisuudessa on myös tunnistettu selkeitä kehittämisen kohteita. Merkittävin on opintohallinnollisten asioiden, kuten ilmoittautumisten ja opintosuoritusten ketteryys.

‘’Teemme jatkuvasti töitä opintohallinnon sujuvoittamiseksi opiskelijoille. Viiden yliopiston opintojärjestelmien ja prosessien yhteensovittaminen on välillä haastavaa, mutta olemme jo päässeet hienosti yhdessä kohti ketterämpää toteutusta. Opiskelijapalautteiden mukaan opintokokonaisuuden verkkosivut ovat toimineet loistavana tiedottamisen ja tiedon kokoamisen paikkana’’, koulutussuunnittelija Moona Naakka sanoo.

Saila Saraniemi suuntaa katseensa tulevaisuuteen:

"Digitaalisuus opintokokonaisuuden ytimenä edellyttää jatkossakin tutkimuksen ja työelämän tiivistä vuoropuhelua ajan hermolla pysymiseksi, minkä tämä yhteistyömuoto erinomaisesti mahdollistaa.”

Opintokokonaisuus pyörähtää käyntiin syksyllä 2022 – uudet ilmoittautumis- ja toteutusaikataulut löytyvät kokonaisuuden verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.