Student in glass balcony at LUT University campus
Julkaistu 29.8.2022
Päivitetty 1.11.2022

Tällä sivulla

Jo lähes 40 prosenttia kuluttajista kertoo jättäneensä tuotteita ostamatta vastuullisuussyiden takia, kertoo Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston FIBS:n tuore kyselytutkimus. FIBS:n mukaan kuluttajat kaipaavat yrityksiltä lisää tietoa tuotteiden ja palveluiden vastuullisuuden takeeksi.

"Akuutti luontokato, ilmastokriisi ja yhteiskunnan lisääntyvä moniarvoisuus luovat uusia odotuksia myös yritystoimintaa kohtaan. Kestävä liiketoiminta -sivuainekokonaisuus antaa opiskelijoille konkreettisia työkaluja tehdä muutosta tulevissa työtehtävissään”, sanoo tutkijaopettaja Anni Tuppura, joka vastaa LUT-kauppakorkeakoulun englanninkielisestä Sustainable business -sivuaineesta.

Kestävä liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset omassa ja verkostojensa toiminnassa.

”Useat suomalaisyritykset tekevät jo monia asioita erittäin hyvin vastuullisuuden näkökulmasta, mutta eivät osaa viestiä tästä sidosryhmilleen tai asiakkailleen”, sanoo sivuainekokonaisuutta suorittava Anssi Kannisto.

Kannisto kertoo, että sivuaine kokonaisuutena on muuttanut hänen ajattelutapaansa ja saanut hänet ymmärtämään vastuullisuuden tärkeyden yritysviestinnässä.

”Tulevaisuudessa vastuullisuus tulee olemaan vielä nykyistä tärkeämpi osa yritysten viestintää ja iso osa liiketoimintamallia. Vastuullisuudella tuotetaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille”, hän sanoo.

Koko sivuainekokonaisuuden jo suorittanut Peppi Segersven kertoo muuttuneensa kurssien myötä aiempaa harkitsevammaksi kuluttajaksi ja miettivänsä monia ratkaisuja vastuullisuuden kannalta.

”Mitä enemmän olen oppinut vastuullisuudesta, sitä enemmän huomioin asian uutisoinnissa ja omassa arkielämässäni. Olen esimerkiksi käynyt kirpputoreilla enemmän kuin vuosiin. Haluaisin olla tekemässä hyvää vastuullisuuden eteen myös tulevaisuuden urallani”, Segersven sanoo.

left

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävä joustava opintokokonaisuus

Sustainable business -sivuainetta voi opiskella missä vaihetta opintoja tahansa ja minkä tahansa maisteriohjelman yhteydessä. Opiskelija voi suorittaa joko kaikki viisi kurssia tai vain osan.

Yritysyhteistyö on osa kokonaisuutta. Tuppura kertoo, että työskentely yritysten vastuullisuusteemojen kanssa on ollut opiskelijoiden parissa hyvin pidetty tapa oppia. Opiskelijat saavat valita itseään kiinnostavan yrityksen ja kehittää yrityksen vastuullisuutta käytännön tasolla.

”Kestävyysteemat tulevat vastaan joka työpaikalla. Kestävä liiketoiminta -sivuainekokonaisuus tarjoaa hyvän tietopohjan, mihin tahansa työtehtävään opiskelija päätyykin”, Tuppura toteaa.

Tuppura haluaa antaa opiskelijoille syötettä omaan ajatteluun.

”Kursseilla ruokitaan kriittistä ajattelua ja tuodaan esille erilaisia näkökulmia teemoihin. Kokonaisuutta opettaa asiastaan innostunut porukka, ja se näkyy opiskelijoille.”

right
Anni Tuppura
Kokonaisuutta opettaa asiastaan innostunut porukka, ja se näkyy opiskelijoille.
Anni Tuppura
tutkijaopettaja, LUT-kauppakorkeakoulu
left
Petra Segersven
Haluaisin olla tekemässä hyvää vastuullisuuden eteen myös tulevaisuuden urallani.
Peppi Segersven
maisteriopiskelija, Supply Management
right

Opiskelijapalaute: Kurssit vastasivat odotuksia, en muuttaisi mitään

Segersven kertoo, että kaikki kurssit vastasivat hänen odotuksiaan ja olivat sisällöltään mielenkiintoisia. Hän itse piti eniten sustainable strategy -kurssista.

"Ryhmätyön aihe oli mukavan vapaa ja kaikkia ryhmäläisiä kiinnosti aihe oikeasti. Siksi sitä oli mukavaa työstää yhdessä. Ryhmätyössä piti hyödyntää empiiristä materiaalia teorian tukena ja toteutimme kyselyn, jonka jaoimme ystävillemme."

Segersven piti myös sustainable reporting ja communication -kurssin töistä etenkin viimeisestä tehtävästä, jossa hän keksi parannusehdotuksia Lappeenrannan kaupungin vastuullisuusviestintään. Segersven uskoo, että erityisesti vastuullisuusstrategioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen liittyvistä teemoista on eniten hyötyä tulevaisuudessa.

Hankintojen johtamisen Supply Management -maisteriohjelmaa suorittavalle Segersvenille oli alusta asti selvää, että hän valitsee kestävän liiketoiminnan sivuaineeksi.

”Aihe kiinnostaa minua hyvin paljon ja tukee pääainettani hyvin. Kestävän liiketoiminnan periaatteet osana hankintatoimea ovat hyvin oleellisia ja haluaisin työskennellä niiden parissa tulevaisuudessa”, hän sanoo.

International Business and Entrepreneurship (MIBE) -maisteriohjelman opiskelija Kannisto on suorittanut kestävä liiketoiminta -kokonaisuuden yhtä kurssia lukuun ottamatta. Hän jatkaa aiheen parissa syksyllä.

”Mielestäni sivuaineen tehtävä on antaa kuva aihealueesta yleisellä tasolla, jotta osaamista voi hyödyntää työelämässä. Kurssit ovat onnistuneet tässä erinomaisesti ja en lähtisi muuttamaan mitään. Mukana on ollut sopivasti teoriaa ja oikeiden yritysten vastuullisuusasioihin liittyvää työskentelyä.”

Myös toinen MIBE-maisteriopiskelija Meerimaria Ketokulta on sitä mieltä, että yritysesimerkeistä ja tosielämän tapauksista on hänelle jatkossa eniten hyötyä. Ketokulta on suorittanut kokonaisuuden kaikki kurssit.

"Sillä on iso arvo, että näkee saman aihealueen monilla eri toimialoilla ja eri yrityksillä – vastuullinen liiketoiminta kun voi näyttää erilaiselta eri yrityksissä", hän sanoo.
 
"Vastuullisuuden ei kuulu jäädä vain markkinoinnin tai raporttien täytteeksi, vaan se tulee integroida koko strategiaan ja liiketoimintamalliin. Kun ymmärtää aihetta ja tuntee tärkeimpiä lainalaisuuksia ja mahdollisuuksia, on vastuullisuus helpompi jalkauttaa läpi organisaation", hän jatkaa.

Ketokullasta on parasta se, että vastuullisuutta voi hyödyntää ihan missä vain työtehtävässä aina omasta yrittäjyydestä trainee-paikkoihin ja esimiestehtäviin. Hän piti varsinkin Sustainability Reporting and Communication -kurssista.

"Pääsimme tutkimaan kattavasti erilaisia vastuullisuus- ja vuosiraportteja, vastuullisuusviestinnän standardeja, laskemaan päästöjä ja kirjoittamaan itsekin vastuullisuusraporttia. Yhdellä kurssilla käytiin siis viestintää läpi niin ulkopuolisen arvioijan kuin yrityksen omasta näkökulmasta. Kun vielä sai itse valita mitä yrityksiä tutkii, pääsi pureutumaan juuri siihen kiinnostavimpaan toimialaan", hän kertoo.

left

Tiede ja tutkimus ruokkimassa hyvää kehitystä

Kannisto suosittelee sivuainekokonaisuutta kaikille, joita kiinnostaa olla vaikuttamassa tulevaisuuden yrityksiin. Segersven ja Ketokulta ovat samaa mieltä ja pitävät kokonaisuutta hyvin yleissivistävänä ja monenlaisille opiskelijoille sopivana.

"Planeetallamme on tietyt rajat, jotka ylittämällä teemme siitä asuinkelvottoman tuleville asukkaille. Meidän on muutettava yritysten toimintamalleja vastuullisiksi ennen kuin on liian myöhäistä”, Kannisto sanoo.

Vaikka monet uutiset maailmalta ovat lohduttomia, Anni Tuppura haluaa valaa uskoa tulevaisuuteen.

”Ihmisluonnolle on tyypillistä pyrkiä etsimään ongelmiin ratkaisuja. Jos löytyy riittävästi yhteistä tahtoa, voidaan tehdä paljon. Tiede ja tutkimus auttavat määrittämään sitä, mitä ja miten voitaisiin tehdä.”

Lisätietoja:

Lue seuraavaksi:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.