Aerial view city lights Manhattan
Julkaistu 24.2.2022
Päivitetty 28.8.2023

Maailman valloitus vaatii yritykseltä strategista suunnittelua ja toimintaa. LUTin kansainvälisen markkinoinnin tutkijatohtori Heini Vanninen, kansainvälisen markkinoinnin ja yrittäjyyden professori Olli Kuivalainen sekä apulaisprofessori Joona Keränen ovat jakaneet monikansallistuvat yritykset neljään eri tyyppiin.

1. Voimakasta kasvua tavoitteleva yritys laajenee nopeasti

Resursseja etsivää strategiaa (Resource-seeking strategy) hyödyntävät pk-yritykset sijoittavat toimintojaan ulkomaille lähelle strategisia resursseja. Sellaisia voivat olla esimerkiksi huipputyöntekijät, kehittynyttä teknologiaa omistavat yhteistyökumppanit, alaa tuntevat sijoittajat tai tulevaisuuden avainasiakkaat. Resursseilla tavoitellaan usein voimakasta kasvua, joka ei olisi mahdollista kotimaassa.
 
Yritykset levittäytyvät maailmalla useisiin sivutoimipisteisiin, joiden sijainti valitaan tarpeiden mukaan. Ulkomailla sijaitsee myös osa yrityksen ydintoiminnoista. Tavoitteena on reagoida mahdollisimman nopeasti asiakkaiden toiveisiin ja alan kehitykseen sekä tuottaa uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja. Tällaiset yritykset kehittävät uusia tuotteita tai reagoivat markkinoilla vasta nouseviin tarpeisiin, joita ei vielä täysin ymmärretä.
 
Näiden yritysten keskeisin haaste on laajalle levittäytynyt organisaatio, jonka johtamiseen tarvitaan erityisen hyvää viestintää ja koordinointia. 

2. Erityisosaamisella varustettu yritys hakeutuu hubien läheisyyteen 

Hubien tavoittamisstrategiaa (Hub-reaching strategy) hyödyntävät pk-yritykset hakeutuvat lähelle kansainvälisiä "hubeja" eli klustereita ja muita avainalueita, kuten Piilaaksoa. Nämä yritykset pyrkivät saamaan hubeista toiminnalleen vipuvoimaa. Hubien läheisyys hyödyttää yrityksiä kahdella tavalla: ne tavoittavat tärkeät sidosryhmät helposti ja tehokkaasti sekä pystyvät omaksumaan ensikäden tietoa asiakkaiden tarpeista ja alan kehityksestä.
 
Yritykset toimivat usein varsin kapealla markkina-alueella ja keskittyvät tarjoamaan vain yhtä tiettyä tuotetta tai palvelua. Ne sijoittavat hubien läheisyyteen markkinointi- ja myyntitoimintonsa, koska yrityksen tavoitteena on luoda mielikuva itsestään paikallisena toimijana. Suurin osa ydintoiminnoista pidetään kuitenkin kotimaassa.
 
Näiden yritysten suurin haaste on kova kilpailu resursseista ja näkyvyydestä. Hubien läheisyydessä myös kustannukset ovat korkeat.

left

3. Reaktiivinen yritys keskittyy nykyisten resurssien optimointiin

Sattumanvaraisten resurssien vipuvoimastrategiaa (Serendipitous resource-leveraging strategy) hyödyntävät yritykset kasvavat resursseilla, jotka sattuvat tulemaan niitä vastaan. Kasvua rakennetaan usein lyhytjänteisesti ja reaktiivisesti, eikä monikansallistumiseen ole välttämättä tarkkaa strategista suunnitelmaa.

Yritysten strategia perustuu kustannustehokkuuteen. Tavoitteena on kasvattaa nykyisten resurssien tuottavuutta luovemmin ja paremmin kuin kilpailijat. Yrityksen toiminnot sijoitetaan ulkomaille avainhenkilöiden toiveiden mukaan, joten organisaatio on usein keskittämätön ja maantieteellisesti hajallaan.
 
Näiden yritysten haasteena ovat yleensä rajalliset resurssit. Lisäksi yritysten menestys nojaa useimmiten muutamaan yksittäiseen avainhenkilöön, mikä on jatkuvuuden kannalta riskialtista. 

right

Mitä tarkoittaa monikansallistuminen?

  • Monikansallistumisella tarkoitetaan kansainvälistymisen tapaa, jossa yritys laajentaa toimintaansa kansainväliselle markkinalle avaamalla fyysisen toimipisteen.
  • Toimipiste voi olla yrityksen tytäryhtiö tai kansainvälinen toimisto.
  • Toimipisteiden avaaminen onnistuu pieninkin panostuksin, koska yritykset vuokraavat jaettuja ja yhteisöllisiä työtiloja erityisesti monikansallistumisen alkuvaiheessa.
  • Toimipisteen työntekijät ovat yrityksen omia, ja heidät on voitu rekrytoida kotimaasta, kohdemaasta tai molemmista.
  • Muita kansainvälistymisen tapoja ovat vienti ja tuonti sekä osaajien rekrytointi ulkomailta.

4.  Perinteinen yritys laajenee hitaasti ja hallitusti "pakon edessä"

Kontrolloitua laajentumisstrategiaa (Controlled-expansion strategy) hyödyntävät pk-yritykset rakentavat ensin vankan ja kilpailukykyisen aseman kotimarkkinoillaan. Ne etsivät kansainvälistä kasvua vasta sen jälkeen, kun kotimaan markkinoiden mahdollisuudet on niin sanotusti "kulutettu loppuun". Tällaiset yritykset toimivat usein vakiintuneilla ja pitkälle kehittyneillä markkinoilla. Kansainvälistyminen on yritykselle usein välttämättömyys, mutta laajentuminen tehdään silti harkitusti pitkällä aikavälillä.
 
Yritysten tavoitteena on esiintyä ulkomaillakin paikallisena toimijana. Siksi ne käyttävät kansainvälisiä sivupisteitään asiakaspalveluun ja myyntiin. Ydintoiminnot sijaitsevat pääkonttorilla, ja kotimaassa kehitetään esimerkiksi uusia, korkealaatuisia tuotteita.
 
Näiden yritysten haasteena on usein vakiintunut viestintä- ja johtamiskulttuuri, joka toimii hyvin kotimaassa muttei monikansallisessa ympäristössä. Lisäksi yrityksiltä voi puuttua moderni informaatio- ja viestintäosaaminen, jota tarvitaan kansainvälisten sivupisteiden johtamiseen.

Lue myös:

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.