Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Laskennallinen tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Dataa ja tekoälyä käytetään ympäristön, teollisuuden ja liiketoiminnan ongelmien ratkaisemisessa, kuten lääketieteellisessä kuvantamisessa, liiketoiminta-analytiikassa, sääilmiöiden ennustamisessa tai satelliittikuvien tulkinnassa. Jotta laskennallista tekniikkaa ja erityisesti tekoälyä voidaan soveltaa, tulee dataa ja menetelmiä ymmärtää syvällisesti, koska niiden käyttöön liittyy eettisiä kysymyksiä.

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelma on oikea paikka sinulle, jos olet kiinnostunut pulmista, ongelmanratkaisusta, matematiikasta ja tietojenkäsittelystä.

Tutustu myös englanninkieliseen Computational Engineering -kandidaattiohjelmaan. Ohjelma yhdistää matematiikan ja tietotekniikan opintoja ja tarjoaa opiskelijoille keskeisen osaamisen laskennallisiin asiantuntijatehtäviin. Ohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Ohjelma järjestetään Lappeenrannan kampuksella, ja siihen voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen laskennallisen tekniikan kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Computational Engineering -ohjelmaan on eri hakuajat.

Laskennallinen tekniikka on yksi LUT School of Engineering Sciences -tiedekunnan (LENS) tutkimusaloista. 

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat ja apulaisprofessori kertovat laskennallisen tekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Opinnoissa syvennyt matematiikkaan ja tietojenkäsittelyyn sekä perehdyt tekoälyyn ja koneoppimiseen, suurten tietoaineistojen käsittelyyn sekä monipuolisesti laskennallisiin menetelmiin. Opit mallintamista, mallien epävarmuuden arviointia ja datan tilastollista analysointia sekä toteuttamaan laskennan tarvittaessa supertietokonetta käyttäen.

Opintojesi aikana laajennat matemaattista osaamistasi. Saat valmiudet käsitellä matemaattisia kysymyksiä ja ohjelmoida niiden ratkaisuja algoritmeiksi. Opinnoissa tutustut käytännönläheisiin ongelmiin, joiden aiheet tulevat yritysten tarpeista.

Valmistuttuasi pystyt ratkaisemaan ajankohtaisia teknisiä ja taloudellisia ongelmia laskennallisia menetelmiä soveltamalla yritysmaailmassa, tutkimuslaitoksissa tai omassa yrityksessäsi. Tulevaisuuden yhteiskuntaamme rakennetaan laskennallisen tekniikan pohjalta.

Laskennallisen tekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista ja sivuopintokokonaisuudesta. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikille tekniikan alojen opiskelijoille yhteiset. Ne sisältävät matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja, tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin opintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan niitä seuraaville opinnoille. Osa kursseista on englanninkielisiä.

Opinnoissa perehdyt tekoälyyn ja koneoppimiseen, suurten tietoaineistojen käsittelyyn, epävarmuuden mallinnukseen, laskennallisiin ja tilastollisiin menetelmiin. Opit muun muassa mittausten mallintamista ja analysointia, tilastollista päättelyä ja toteuttamaan laskennan tietokoneelle ohjelmoidun algoritmin avulla.

Kandidaatin tutkinnon sivuaineen voi valita vapaasti LUTin muiden koulutusohjelmien sivuaineista.

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi laskennallisen tekniikan DI-ohjelmassa Data-Centric Engineering.

Opetus DI-ohjelmassa tapahtuu englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. DI-ohjelman kesto on kaksi vuotta.

right

Mitä laskennallisessa tekniikassa opiskellaan?

left
Opiskelijoita tekemässä harjoitusta tietokoneella
right

Olemme viidennen teollisen vallankumouksen kynnyksellä ja sitä ajaa tekoälyn valtava suosio erityisesti konenäön sovelluksissa. Tietoaineistoja tulee käyttöömme yhä kiihtyvällä tahdilla ja tietojen analysoinnin perusteella yhteiskuntamme tulee pitää huolta kriittisten infrastruktuurien toimintakyvystä ja kestävyydestä.

Tekniset järjestelmämme ovat yhä monimutkaisempia ja sitä kautta haavoittuvampia. Toimivuuden takaamiseksi meidän tulee mallintaa harvinaisten riskien todennäköisyyttä ja riskien toteutuessa niiden vaikutuksia teknisiin järjestelmiin ja yhteiskuntaan.

Tekniset järjestelmät tulee suunnitella ottamaan huomioon epävarmuuksia eri mittakaavoissa pienistä yksityiskohdista laajoihin järjestelmiin – tämä voidaan tehdä esimerkiksi digitaalisten kaksosten avulla laskennallisesti.

LUTin sovelletun matematiikan sekä konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimusryhmät ovat kansainvälisesti tunnettuja ja verkottuneita toimijoita. Ydintoimintamme on edistyneiden matemaattisten ja laskennallisten menetelmien tutkimus, opetus ja käyttö tieteellisiin ja teollisiin sovelluksiin. Teemme yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti yritysten ja tutkimustahojen kanssa – kaikilla mantereilla.

Laskennallisen tekniikan opiskelu käytännössä

left

Opetuksessa ovat tasapainossa teoria, laskennalliset menetelmät ja ongelmanratkaisu. Peruskursseilla opiskelet suurissa ryhmissä luennoilla, mutta pääasiallinen oppiminen tapahtuu pienissä harjoitusryhmissä, joissa saat yksilöllistä ohjausta harjoitusten pitäjiltä. Laskuharjoitukset ovat olennainen osa opintojasi. Niiden tarkoituksena on perehdyttää sinut ongelmien ratkaisuissa tarvittaviin rutiineihin.

Harjoitustöissä opintojakson sisältö yhdistyy luontevasti käytännön tekemiseen: pääset hyödyntämään erilaisia laskentaan, simulointiin ja mallinnukseen tarkoitettuja välineitä ja ohjelmistoja, joiden avulla voit luoda simulointimalleja tai analysoida esimerkkidatoja.

right

Käytämme etenkin opinnäytteiden toteuttamisessa omia laskentapalvelimiamme sekä CSC:n supertietokoneita tarpeen mukaan.

Laskennallisen tekniikan opintoihin kuuluu myös laboratorioharjoituksia. Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratoriossa voit esimerkiksi perehtyä kuvantamismenetelmien käyttöön tietokonenäön osana.

Suuntautumisvaihtoehdot laskennallisessa tekniikassa

left

Laskennallisen tekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö ja seminaari sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

right

Maisteri-/DI-ohjelma

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintoja Data-Centric Engineering -DI-ohjelmaan.

Opetus maisteriohjelmassa on pääsääntöisesti englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelman kesto on noin kaksi vuotta.

LUT-yliopiston alumni Jere Heikkinen
Soveltavalle matemaatikolle on pommin varmasti töitä.
Jere Heikkinen
Toimitusjohtaja, Finnos Oy

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmasta työllistytään laajalti yhteiskunnan eri sektoreille, kuten tuotekehitykseen teollisuudessa ja tutkijoiksi yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Koulutus vastaa myös tarpeeseen, joka syntyy, kun datan merkitys kasvaa erilaisten ohjelmistojen myötä. Erityisesti tekoälyyn investoivat yritykset työllistävät opiskelijoitamme. Start-up-yrityksemme kasvavat vauhdilla ja niille LUT on rekrytointikanavana ratkaiseva.

right

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • Yrittäjä: sahateollisuuden digitalisaation uranuurtaja
  • Toimitusjohtaja: teollisuuden konenäköratkaisuihin keskittyvän yrityksen perustaja
  • Tuotekehittäjä: virtuaalitodellisuuden kehittäjä
  • Tuotekehittäjä: kuvantavien laitteiden suunnittelija lääketieteellisen tekniikan yrityksessä
  • Tekoälykehittäjä: data-analyysin ja ennustemallien kehittäjä, useita toimialoja
  • Teknologiajohtaja: tietokonenäön kehittäjä ympäristömonitorointiyrityksessä
  • Yliopiston professori
  • Tutkija Ilmatieteen laitoksella, Puolustusvoimissa tai Luonnonvarakeskuksessa

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.