Tutkinto
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Science
Laajuus
180 (tekniikan kandidaatti) + 120 (DI) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Hakuaika
15.–30.3.2023 klo 15
Lisätiedot
Jokainen opiskelija suorittaa ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon (TkK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös diplomi-insinöörin tutkintoon (DI).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Dataa ja tekoälyä käytetään hyväksi ympäristön, teollisuuden ja liiketoiminnan ongelmien ratkaisemisessa, kuten lääketieteellisessä kuvantamisessa, liiketoiminta-analytiikassa, sääilmiöiden ennustamisessa tai satelliittikuvien tulkinnassa. Laskennallisessa tekniikassa käsitellään myös menetelmien käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelma on oikea paikka sinulle, jos pidät pulmista, ongelmanratkaisusta, matematiikasta ja ohjelmoinnista.

Laskennallinen tekniikka on yksi LUT School of Engineering Science -tiedekunnan (LENS) tutkimusaloista. 

Mitä laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat ja apulaisprofessori kertovat laskennallisen tekniikan opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Opinnoissa perehdyt tekoälyyn ja koneoppimiseen, suurten tietoaineistojen käsittelyyn sekä monipuolisesti laskennallisiin menetelmiin. Opit mallintamista, mallien epävarmuuden arviointia ja mittausten tilastollista analysointia sekä toteuttamaan laskennan tietokonetta, tarvittaessa supertietokonetta käyttäen.

Opintojesi aikana laajennat matemaattista työkalupakkiasi. Saat valmiudet käsitellä matemaattisia kysymyksiä ja ohjelmoida niiden ratkaisuja algoritmeiksi. Tutustut harjoitustöissä käytännönläheisiin ongelmiin, joiden aiheet tulevat yritysten tarpeista.

Valmistuttuasi pystyt ratkaisemaan ajankohtaisia teknisiä ja taloudellisia ongelmia laskennallisia menetelmiä soveltamalla yritysmaailmassa, tutkimuslaitoksissa tai omassa yrityksessäsi. Tulevaisuuden yhteiskuntaamme rakennetaan laskennallisen tekniikan pohjalta.

Laskennallisen tekniikan opintojen sisältö ja rakenne

left

Olemme viidennen teollisen vallankumouksen kynnyksellä ja sitä ajaa tekoälyn valtava suosio erityisesti konenäön sovelluksissa. Tietoaineistoja tulee käyttöömme yhä kiihtyvällä tahdilla ja tietojen analysoinnin perusteella yhteiskuntamme tulee pitää huolta kriittisten infrastruktuurien toimintakyvystä ja kestävyydestä.

Tekniset järjestelmämme ovat yhä monimutkaisempia ja sitä kautta haavoittuvampia. Toimivuuden takaamiseksi meidän tulee mallintaa harvinaisten riskien todennäköisyyttä ja riskien toteutuessa niiden vaikutuksia teknisiin järjestelmiin ja yhteiskuntaan.

Tekniset järjestelmät tulee suunnitella ottamaan huomioon epävarmuuksia eri mittakaavoissa pienistä yksityiskohdista laajoihin järjestelmiin – tämä voidaan tehdä esimerkiksi digitaalisten kaksosten avulla laskennallisesti.

LUTin sovelletun matematiikan sekä konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimusryhmät ovat kansainvälisesti tunnettuja ja verkottuneita toimijoita. Ydintoimintamme on edistyneiden matemaattisten ja laskennallisten menetelmien tutkimus, opetus ja käyttö tieteellisiin ja teollisiin sovelluksiin. Teemme yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti yritysten ja tutkimustahojen kanssa – kaikilla mantereilla.

right

Mitä laskennallisessa tekniikassa opiskellaan?

left
LUT Students in a laboratory
right

Laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista ja sivuopintokokonaisuudesta. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot ovat kaikille tekniikan alojen opiskelijoille yhteiset. Ne sisältävät matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja, tietojenkäsittelyn ja ohjelmoinnin opintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan niitä seuraaville opinnoille.

Opinnoissa perehdyt tekoälyyn ja koneoppimiseen, suurten tietoaineistojen käsittelyyn, epävarmuuden mallinnukseen, laskennallisiin ja tilastollisiin menetelmiin. Opit muun muassa mittausten mallintamista ja analysointia, tilastollista päättelyä ja toteuttamaan laskennan tietokoneelle ohjelmoidun algoritmin avulla.

Kandidaatin tutkinnon sivuaineen voi valita vapaasti LUTin muiden koulutusohjelmien sivuaineista.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi laskennallisen tekniikan DI-ohjelmassa Data-Centric Engineering.

Opetus DI-ohjelmassa tapahtuu englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. DI-ohjelman kesto on kaksi vuotta.

Laskennallisen tekniikan opiskelu käytännössä

left

Opetuksessa ovat tasapainossa teoria, laskennalliset menetelmät ja ongelmanratkaisu. Peruskursseilla opiskelet suurissa ryhmissä luennoilla, mutta pääasiallinen oppiminen tapahtuu pienissä harjoitusryhmissä, joissa saat yksilöllistä ohjausta harjoitusten pitäjiltä. Laskuharjoitukset ovat olennainen osa opintojasi. Niiden tarkoituksena on perehdyttää sinut ongelmien ratkaisuissa tarvittaviin rutiineihin.

Harjoitustöissä opintojakson sisältö yhdistyy luontevasti käytännön tekemiseen: pääset hyödyntämään erilaisia laskentaan, simulointiin ja mallinnukseen tarkoitettuja välineitä ja ohjelmistoja, joiden avulla voit luoda simulointimalleja tai analysoida esimerkkidatoja.

right

Käytämme etenkin opinnäytteiden toteuttamisessa omia laskentapalvelimiamme sekä CSC:n supertietokoneita tarpeen mukaan.

Laskennallisen tekniikan opintoihin kuuluu myös laboratorioharjoituksia. Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratoriossa voit esimerkiksi perehtyä kuvantamismenetelmien käyttöön tietokonenäön osana.

Suuntautumisvaihtoehdot laskennallisessa tekniikassa

left

Laskennallisen tekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät oman alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö ja seminaari sisältyy suuntautumisvaihtoehdon aineopintoihin.

right

Maisteri-/DI-ohjelmat

Kandidaatin opintojen jälkeen voit jatkaa opintoja Data-Centric Engineering -DI-ohjelmaan.

Opetus maisteriohjelmissa on pääsääntöisesti englanniksi ja pääset opiskelemaan yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Maisteriohjelmien kesto on noin kaksi vuotta.

LUT-yliopiston alumni Jere Heikkinen
Soveltavalle matemaatikolle on pommin varmasti töitä.
Jere Heikkinen
Toimitusjohtaja, Finnos Oy

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin uramahdollisuudet

left

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmasta työllistytään laajalti yhteiskunnan eri sektoreille, kuten tuotekehitykseen teollisuudessa ja tutkijoiksi yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Koulutus vastaa myös tarpeeseen, joka syntyy, kun datan merkitys kasvaa erilaisten ohjelmistojen myötä. Erityisesti tekoälyyn investoivat yritykset työllistävät opiskelijoitamme. Start-up-yrityksemme kasvavat vauhdilla ja niille LUT on rekrytointikanavana ratkaiseva.

right

Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin ammattinimikkeitä

  • Sahateollisuuden digitalisaatiota ajavan yrityksen toimitusjohtaja (spin-off)
  • Teollisuuden konenäköratkaisuihin keskittyvän yrityksen toimitusjohtaja (spin-off)
  • Tekoäly-yrityksissä tietokonenäön tai virtuaalitodellisuuden kehittäjä
  • Lääketieteellisen tekniikan yrityksissä parantamassa kuvantavia laitteita
  • Teollisuudessa tekemässä mallinnusta ja simulointia
  • Ympäristömonitorointiyrityksessä tietokonenäön kehittäjä (spin-off)
  • Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tutkijoista professoreihin

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.