left

KV-taustaisten korkeakoulututkinnon suorittamien henkilöiden työllistämismahdollisuuksia parannetaan tarjoamalle heille mahdollisuutta hankkia erikoisosaamista XR- teknologioita hyödyntäen. XR- teknologioita hyödynnetään myös työttömien aktivoimiseen ja osallistamiseen.

right

Projektin rahoitus 
Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus

Projektin toteutusaika
1.8.2022 – 31.12.2023

Projektin kuvaus

Yhteiskunnassa tapahtuneen nopean digiloikan myötä on digitaalisten taitojen parantamisen viitekehyksessä tunnistettu kolme pullonkaulaa, jotka voivat olla esteenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Jotta tunnetut pullonkaulat voitaisiin poistaa, ja havaittuihin tarpeisiin voitaisiin vastata, hankkeessa hyödynnetään XR-teknologian XR (eXtended reality/laajennettu todellisuus) tunnistettua potentiaalia. Tässä hankkeessa XR käsitellään niin, että se sisältää virtuaalisen todellisuuden VR, lisätyn todellisuuden AR sekä yhdistetyn todellisuuden MR.

Tässä hankkeessa yksilö- ja organisaatiotasolla opetetaan sekä kehitetään valmiuksia XR-teknologioihin perustuvien koulutustilojen ja virtuaaliympäristöjen hyödyntämiseksi. KV-taustaisten korkeakoulututkinnon suorittamien henkilöiden työllistämismahdollisuuksia parannetaan tarjoamalle heille mahdollisuutta hankkia erikoisosaamista XR- teknologioita hyödyntäen. XR- teknologioita hyödynnetään myös työttömien aktivoimiseen ja osallistamiseen. Hanke toteutetaan ja hankittu uusi digiosaaminen tehdään näkyväksi hyödyntämällä micro-credentialseja eli pieniä osaamiskokonaisuuksia, jotka ovat opintopistemitoitettuja. Toteutukseen kuuluvat koulutuspäivät virtuaalikokousten järjestämiseksi, verkoston luominen sekä workshopit. Hanke on taustoitettu tukeutuen mm. Suomen Akatemian, VTT:n, TEK:n sekä LUT:n oman tutkimuksen kautta tuotettuihin selvityksiin.

Hankkeen tuloksia mitataan konkreettisilla numeerisilla mittareilla, joita ovat suoritettujen osaamiskokonaisuuksien määrä (osallistujamäärä ja opintopistemäärä), oppimiskokonaisuuden laajuus opetustunteina sekä workshopien- ja videotallenteiden lukumäärä, toteuttavien MOOC:ien ja XR-sovellusesimerkkien lukumäärä. Lisäksi tuloksena hankkeessa saadaan tuotettua virtuaalinen oppimisverkosto ja oppimisympäristö sekä oppimateriaali, joka on jälkikäteen käytettävissä niin osallistujille kuin heidän edustamilleen yrityksille.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on koronapandemian myötä lisääntyneen yksilöiden eriarvoisuuden parantamiseksi lisätä ja parantaa kohderyhmien osaamista ja työllistymistä parantamalla heidän digitaalisia taitojaan ja kykyään hyödyntää näitä taitoja jo olemassa olevilla digitaalisilla alustoilla seuraavilla osa-alueilla:

  • Lisätä kohderyhmien XR- osaamista niin työelämässä kuin opinnoissa pärjäämisessä niin perustaitojen hakkimisessa, osaamisen laajentamisessa kuin edistyneemmän digitaalisen XR-osaamistason hankkimisessa.
  • Tavoitteena on lisätä kohderyhmien kilpailukykyä digikoulutuksella ja samalla parantaa työttömän työnsaantimahdollisuuksia, kun hänen osaamisensa paranee XR- ympäristössä tapahtuvien toimien myötä.

Yhteystiedot

Muu henkilöstö

  • Harri Eskelinen
  • Sakari Penttilä
  • Hannu Lund