Tutkinto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
Koulutusala
Yhteiskuntatieteet
Tiedekunta
LUT School of Engineering Science
Laajuus
180 (yhteiskuntatieteiden kandidaatti) + 120 (maisteri) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Hakuaika
15.–30.3.2023 klo 15
Lisätiedot
Jokainen opiskelija suorittaa ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden koulutus tarkastelee yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa suhteessa maailmanlaajuisiin kestävyysongelmiin, joihin luomme ratkaisuja yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja liiketoiminnan yhteistyöllä.

LUTin yhteiskuntatieteet sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut kestävyyskysymyksistä, teknologiasta ja taloudesta, mutta et ole innostunut matemaattisista kaavoista ja intensiivisestä laskemisesta. Olet ensisijaisesti kiinnostunut ihmisten toiminnasta yhteiskunnassa.

Yhteiskuntatieteet on yksi LUT School of Engineering Science (LENS) tutkimusaloista.

Mitä yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmassa oppii?

left

Video: Yhteiskuntatieteet LUT-yliopistossa.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Yhteiskuntatieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten ja yhteisöjen toimintaa, odotuksia ja päätöksenteon mekanismeja sekä analysoimaan vaikutussuhteita. Perehdyt yhteiskuntatieteiden menetelmiin ja työkaluihin ja omaksut tavan tarkastella maailmaa kokonaisuutena.

Opintojesi aikana opit ymmärtämään yhteiskunnan ja organisaatioiden toimintaa systeemisestä näkökulmasta. Opit analysoimaan järjestelmiä ja niiden keskinäisiä riippuvuussuhteita. Samalla hankit työnantajien kaipaamia monipuolisia ongelmanratkaisutaitoja.

Opinnoissasi tutkit uuden teknologian mahdollisuuksia, ihmisten ja teknologian suhdetta ja esimerkiksi uusien ideoiden kaupallistamista. Opit suunnittelemaan kestäviä prosesseja, tuotteita ja palveluja, jotka huomioivat ihmiset, kulttuurin ja yhteiskunnan. Saat valmiuksia toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kun yhteiskunnallinen ajattelu yhdistetään yliopiston vankkaan teknologian ja kauppatieteiden osaamiseen, rikotaan perinteisiä rajoja yritysten ja yhteiskuntatieteilijöiden välillä ja parannetaan kilpailukykyä. Elinkeinoelämä, julkiset organisaatiot ja kansalaistoimijat tulevat sinulle tutuksi vierailijoiden ja erilaisten projektitöiden kautta.

Miksi opiskella yhteiskuntatieteitä juuri LUTissa?

”LUTin yhteiskuntatieteistä tekee ainutlaatuisen sen aidon monitieteellinen lähestymistapa. Opiskelijan on mahdollista saada yhteiskuntatieteen tutkinto, jossa on mukana tekniikan ja kauppatieteiden osaamista. Tällaiselle asiantuntijuudelle on kysyntää yhteiskunnassa”, sanoo LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden tutkijaopettaja Hanna-Mari Husu.

Yhteiskuntatieteiden opintojen sisältö ja rakenne

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op) muodostuu kaikille pakollisista yleisopinnoista ja monitieteellisistä yhteiskunnan kriittisten järjestelmien opinnoista. Opinnoissa suuntaudut yhteiskuntatieteiden teorioihin, tutkimusaiheisiin, käytäntöihin ja menetelmiin.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen osaamista syvennetään yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op).

right

Pienet muutokset tutkintorakenteeseen mahdollisia.

Mitä yhteiskuntatieteissä opiskellaan?

left
right

Yhteiskuntatieteiden opiskelun sisältöjä

 • Yhteiskunnalliset prosessit, suhteet ja käytännöt
 • Instituutiot ja organisaatiot
 • Systeemit ja järjestelmät
 • Kulttuuriset merkitykset
 • Politiikat ja päätöksenteko
 • Teoriat ja tutkimusmenetelmät

Yhteiskuntatieteet eivät vaadi erityistä matemaattista osaamista, mutta kandidaatin tutkielmaan kuuluu 10 opintopistettä tilastollisia eli kvantitatiivisia menetelmiä. Tilastollisia menetelmiä käytetään yleisesti ihmistieteissä, ja niiden ymmärtäminen on tärkeää, vaikket erikoistuisikaan tilastollisiin menetelmiin.  

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja maisteriohjelmassa.

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat kytkeytyvät LUTin tutkimusalueisiin. Niissä syvennetään osaamista, jonka avulla ratkaistaan globaaleja kestävyysongelmia muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja monikulttuurisessa maailmassa. Maisteriohjelmassa voit erikoistua esimerkiksi digitaaliseen yhteiskuntatieteeseen tai yhteiskunnalle kriittisten järjestelmien resurssikestävyyteen.

right

Ensimmäiset yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat käynnistyvät vuonna 2024. Tarjolla on kaksi englanninkielistä ohjelmaa:

Matti Kojo
LUTin yhteiskuntatieteet avaavat näkökulmia ihmisen ja teknologian väliseen suhteeseen: siihen, mitä mahdollisuuksia teknologia avaa ihmiselle, mutta myös siihen, miten yhteisöt vaikuttavat teknologiaan.
Matti Kojo
tutkijaopettaja, LUT School of Engineering Science

Mihin ohjelmasta valmistuu?

left

LUTin yhteiskuntatieteiden opinnoissa painottuu yhteistyö tekniikan, kauppatieteiden ja yrityselämän toimijoiden kanssa. Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita hiilineutraaliin ja resurssikestävään tulevaisuuteen. LUTista valmistuvat yhteiskuntatieteilijät ymmärtävät poliittista päätöksentekoa sekä yhteiskunnan toimintaa erityisesti vihreän siirtymän, kestävyyden ja teknologian näkökulmasta.

LUTista valmistuvat yhteiskuntatieteiden maisterit osaavat ratkaista yhteiskunnallisia haasteita monissa eri työtehtävissä. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet asiantuntija-, viestintä-, suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtäviin. Yhteiskuntatieteilijät työllistyvät esimerkiksi yrityksiin, kansainvälisiin järjestöihin ja julkisiin organisaatioihin. Osaamisella on kysyntää myös kansainvälisillä työmarkkinoilla.

right

Yhteiskuntatieteiden maisterin ammattinimikkeitä

 • yhteiskuntasuhdejohtaja
 • toiminnanjohtaja
 • henkilöstöhallinnon johtotehtävät
 • HR-asiantuntija
 • liiketoimintayksikön johtaja
 • projektijohtaja
 • konsultti
 • palvelupäällikkö
 • toimittaja
 • viestintäsuunnittelija/-päällikkö
 • tiedottaja
 • kaupunginjohtaja/kunnanjohtaja
 • poliitikko, esimerkiksi kansanedustaja
 • muut poliittiset tehtävät esimerkiksi puolueissa

Lue lisää samasta aiheesta:

Katso myös