Tutkinto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
Koulutusala
Yhteiskuntatieteet
Tiedekunta
LUT School of Engineering Science
Laajuus
180 (yhteiskuntatieteiden kandidaatti) + 120 (maisteri) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta, kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Hakuaika
15.–30.3.2023 klo 15
Lisätiedot
Jokainen opiskelija suorittaa ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon.

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

LUTin yhteiskuntatieteiden koulutus tarkastelee yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa suhteessa maailmanlaajuisiin kestävyysongelmiin, joihin luomme ratkaisuja yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja liiketoiminnan yhteistyöllä.

Mitä yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmassa oppii?

left
right

Yhteiskuntatieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten ja yhteisöjen toimintaa, odotuksia ja päätöksenteon mekanismeja sekä analysoimaan vaikutussuhteita. Perehdyt yhteiskuntatieteiden menetelmiin ja työkaluihin ja omaksut tavan tarkastella maailmaa kokonaisuutena.

Opintojesi aikana opit ymmärtämään yhteiskunnan ja organisaatioiden toimintaa systeemisestä näkökulmasta. Opit analysoimaan järjestelmiä ja niiden keskinäisiä riippuvuussuhteita. Samalla hankit työnantajien kaipaamia monipuolisia ongelmanratkaisutaitoja.

Opinnoissasi tutkit uuden teknologian mahdollisuuksia, ihmisten ja teknologian suhdetta ja esimerkiksi uusien ideoiden kaupallistamista. Opit suunnittelemaan kestäviä prosesseja, tuotteita ja palveluja, jotka huomioivat ihmiset, kulttuurin ja yhteiskunnan. Saat valmiuksia toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kun yhteiskunnallinen ajattelu yhdistetään yliopiston vankkaan teknologian ja kauppatieteiden osaamiseen, rikotaan perinteisiä rajoja yritysten ja yhteiskuntatieteilijöiden välillä ja parannetaan kilpailukykyä. Elinkeinoelämä, julkiset organisaatiot ja kansalaistoimijat tulevat sinulle tutuksi vierailijoiden ja erilaisten projektitöiden kautta.

Yhteiskuntatieteiden opiskelun sisältöjä

left
  • Yhteiskunnalliset prosessit, suhteet ja käytännöt
  • Instituutiot ja organisaatiot
  • Systeemit ja järjestelmät
  • Kulttuuriset merkitykset
  • Politiikat ja päätöksenteko
  • Teoriat ja tutkimusmenetelmät
right
Matti Kojo
LUTin yhteiskuntatieteet avaavat näkökulmia ihmisen ja teknologian väliseen suhteeseen: siihen, mitä mahdollisuuksia teknologia avaa ihmiselle, mutta myös siihen, miten yhteisöt vaikuttavat teknologiaan.
Matti Kojo
tutkijaopettaja, LUT School of Engineering Science
left

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat

Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat kytkeytyvät LUTin tutkimusalueisiin. Niissä syvennetään osaamista, jonka avulla ratkaistaan globaaleja kestävyysongelmia muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja monikulttuurisessa maailmassa. Ensimmäiset yhteiskuntatieteiden maisteriohjelmat käynnistyvät vuonna 2024.

right

Mihin ohjelmasta valmistuu?

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia suunnittelu-, kehitys- ja johtotehtävissä eri toimialoilla esimerkiksi innovaatiolähtöisissä yrityksissä, kansainvälisissä järjestöissä ja julkisissa organisaatioissa.

Katso myös

LUTin opiskelijat kampuksen puistossa.

Haku kandidaattiopintoihin

LUTilla on korkeakoulujen yhteishauissa yhteensä 14 eri tekniikan koulutusohjelmaa (8 suomenkielistä ja 6 englanninkielistä), kaksi yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmaa sekä kauppatieteiden koulutusohjelma.

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.