Lyijykyniä
Julkaistu 16.1.2024
Päivitetty 16.1.2024

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Yhteishaut ovat kaikille korkeakouluille yhteisiä, ja samassa haussa voi hakea sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen englanninkielisiin koulutuksiin. Haku alkaa 3.1.2024 klo 8 ja päättyy 17.1.2024 klo 15. LUTilla on tässä haussa mukana seitsemän tekniikan kandidaattiohjelmaa ja yksi kauppatieteiden kandidaattiohjelma. Ohjelmista viisi järjestetään Lappeenrannassa ja kolme Lahdessa. LUTin hakukohteiden aloituspaikat täytetään todistusvalinnan perusteella.

Ensimmäisessä yhteishaussa voivat hakea Suomessa ylioppilastutkinnon tai IB-, EB-, RP- tai DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat. Muualla kuin Suomessa aiemman tutkintonsa suorittaneet hakevat kansainvälisiin ohjelmiin erillisessä rolling admission -haussa.

Hakeminen kevään ensimmäisessä yhteishaussa ei poista mahdollisuutta hakea myös kevään toisessa yhteishaussa. Sekä ensimmäisessä että toisessa yhteishaussa voi hakea enimmillään kuuteen eri hakukohteeseen. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla valituksi kaikkiin kuuteen hakukohteeseen ja hän voi valita, minkä tarjotuista opiskelupaikoista ottaa vastaan.

Opiskelijoita yliopiston pihalla

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa korkeakoulujen yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Haku alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15. LUTilla on tässä haussa mukana kahdeksan tekniikan kandidaattiohjelmaa, kaksi yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmaa ja yksi kauppatieteiden kandidaattiohjelma.

Toisessa yhteishaussa LUTin ohjelmiin on kaksi valintajonoa: todistusvalinta sekä valintakoevalinta. Enemmistö opiskelijoista valitaan todistusvalinnan perusteella.

Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa mieluisuusjärjestykseen: hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa – sitä, johon hänen pisteensä ylimmillään riittävät. 

Valinta kilpailumenestyksen perusteella tekniikan DIA-yhteisvalinnassa

Kilpailumenestysvalinnassa hakijat valitaan joko Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL) Neljän tieteen kisojen tai Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailun (TuKoKe) menestyksen perusteella.

Kilpailumenestysvalintaan osallistuminen edellyttää, että hakija on sijoittunut MAOL:n lukion viimeisille kursseille järjestämien valtakunnallisten matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) loppukilpailussa kymmenen parhaan joukkoon lukuvuonna 2022–2023 tai 2023–2024 tai sijoittunut TuKoKe-kilpailun lukiosarjan lopputapahtumassa kolmen parhaan joukkoon. Yliopistot määrittelevät kukin itse, mitä kilpailuja missäkin hakukohteessa huomioidaan.

Opiskelija istuu yliopiston kahvilassa

Avoimen yliopiston väyläopinnot

Jos opiskelupaikka jää saamatta, ovat avoimen yliopiston kautta suoritettavat väyläopinnot hyvä vaihtoehto välivuodelle. Kun opiskelija on suorittanut vaaditun määrän väyläopintoja, voi hän hakea opintosuoritusten perusteella yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.

LUTissa väylien kautta voi hakea tekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä kauppatieteiden kandidaattiohjelmiin. Tulevaisuudessa väylämahdollisuus avautuu myös yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmiin.

LUTissa kauppatieteiden väylällä opiskelevan tulee suorittaa vähintään 60 opintopistettä painotetulla keskiarvolla 3.00.

Tekniikan väylillä opintopisteraja vaihtelee koulutusohjelmasta riippuen 30 ja 48 pisteen välillä ja keskiarvovaatimus 2.00 ja 3.00 välillä.

Väyläopintoja voi suorittaa omaan tahtiin viiden vuoden kuluessa eikä väyläopiskelijoiden määrää ole rajattu. Opinnot avoimessa yliopistossa ovat maksullisia.

Väyläopinnot suorittanut voi hakea avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa. Seuraava hakuaika LUTiin alkaa 13.3.2024 klo 8 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.

Opiskelijoita JHC-protopajassa

Highway-väylät

LUTissa on tarjolla myös vuoden mittaisia Highway-ohjelmia: tekniikassa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin ja kauppatieteissä kandidaattiohjelmiin hakeville.

Highway-ohjelmissa opiskeluaika on rajattu ja ohjelmiin on määritetty opiskelijakiintiöt. Lisäksi Maisteri Highway -ohjelmaan hakevalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

Kandidaatti Highway

Kandidaatti Highwayssa suoritettavien opintojen keskiarvo- ja opintopistevaatimukset ovat samat, kuin avoimen yliopiston väylissä: kauppatieteissä 60 opintopistettä painotetulla keskiarvolla 3.00 ja tekniikassa 30–48 opintopistettä 2.00–3.00 painotetulla keskiarvolla ohjelmasta riippuen.

Kandidaatti Highway -ohjelmaan voi ilmoittautua kerran vuodessa, ja paikat jaetaan arpomalla ilmoittautumisaikana ilmoittautuneiden kesken. Ilmoittautumisaika Kandidaatti Highwayhin lukuvuodelle 2024–2025 käynnistetään aikaisintaan kevään yhteisvalintojen tulosten selvittyä heinäkuussa 2024.

Opintopassi Kandidaatti Highway -ohjelmaan maksaa 100 euroa per lukukausi eli koko lukuvuoden opinnot maksavat 200 euroa (lukuvuoden 2024–2025 hintoja ei ole vielä vahvistettu, joten muutokset ovat mahdollisia).

Opiskelijoita auditoriossa

Tekniikan Maisteri Highway

Maisteri Highway -ohjelman laajuus on minimissään 45 opintopistettä. Tavoitteena on suorittaa 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat kunkin tekniikan alan maisteriohjelman opetussuunnitelman mukaisista ensimmäisen lukuvuoden opinnoista. Opintopassi vuoden mittaiseen ohjelmaan maksaa 400 euroa (lukuvuoden 2024–2025 hintoja ei ole vielä vahvistettu, joten muutokset ovat mahdollisia).

Ilmoittautuminen Maisteri Highwayhin lukuvuodelle 2024–2025 käynnistetään aikaisintaan kesäkuussa 2024. Samalla julkaistaan, mitkä tekniikan maisteriohjelmista ovat mukana Maisteri Highwayssä. Paikat täytetään esitietovaatimukset täyttävien kesken ilmoittautumisjärjestyksessä.

Maisteriohjelmat alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille

Maisteriohjelmat on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon (esimerkiksi tradenomi, amk-insinööri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti) suorittaneille ja ne johtavat ylempään korkeakoulututkintoon – diplomi-insinööriksi (DI), kauppatieteiden maisteriksi (KTM) tai yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM).

Syksyllä 2024 alkavien maisteriohjelmien hakuaika LUTissa alkaa 1.12.2023 klo 8 ja päättyy 17.1.2024 klo 15. Maisteriohjelmien hakuajat vaihtelevat yliopistoittain, joten tarkemmat tiedot löydät yliopistojen omilta nettisivuilta.

Siirtovalinnat

Siirtohaku on tarkoitettu yliopiston vaihtoa hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina. Ottaessaan paikan vastaan siirtohausta opiskelija menettää aiemman opiskeluoikeuden.

Toisessa suomalaisessa yliopistossa kandidaatin tutkintoa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus, voivat päästä hakemuksesta LUT-yliopiston opiskelijaksi ilman valintakokeita siirtohaussa. Kaikki hakuehdot täyttäviä hakijoita valitaan kuhunkin koulutusohjelmaan enintään viisi.

Opiskelijoita kävelemässä yliopiston pihalla

Osaan korkeakouluista voi hakea myös syksyllä

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku tammikuussa 2025 alkaviin koulutuksiin alkaa 28.8.2024 klo 8 ja päättyy 11.9.2024 klo 15. Syksyn yhteishaussa on mukana vähemmän hakukohteita kuin kevään haussa. LUTilla ei ole hakukohteita syksyn yhteishaussa.

Korkeakouluilla on mahdollisuus järjestää yhteishakujen jälkeen myös lisähakuja, joissa täytetään vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Mahdolliset lisähaut julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Täydennyskoulutus ja tohtorikoulu

Tutkinto-opiskelun lisäksi yliopistot tarjoavat mahdollisuuksia kartuttaa osaamista myös täydennyskoulutuksena (katso LUTin tarjonta).

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja ja suorittaa tieteellinen jatkotutkinto eli tohtorin tutkinto (katso LUTin tarjonta). Tohtorikoulutus LUT-yliopistossa kestää yleensä neljä vuotta.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right